EKİM AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLARI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2010 EKİM ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan EKİM 2010 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.500,36 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.012,21 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre % 1,11 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,79 oranında artmış ve 1.144 Lira 68 Kuruş olmuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2010 yılı EKİM ayında 1.205,95 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın EKİM 2010 verilerine göre günlük 23,996 TL olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 719,88 TL olmuştur. EKİM 2010 itibarı ile ortalama 1.404,54 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %51,3’ünü oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise EKİM 2010 ortalama maaşının %34,6’sına denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %85,9’unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 14,1’i ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için EKİM 2010 maaşından geriye yalnızca 198 TL kalmıştır. Buna göre memur maaşı Ekim ayında zorunlu harcamalar karşısında 21 TL erimiştir.  
 

Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 240,89 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 210,59 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 30,3 daha fazla olmuştur.

 
 

Gider Kalemleri
Çalışan Tek Kişi
Çalışmayan Eş
0-6 Yaş Çocuk
6-15 Yaş Çocuk
(Okula Giden)
4 Kişilik Aile Toplam
GIDA
6,221
6,221
5,333
6,221
23,996
ISINMA
7,942
 
 
 
7,942
AYDINLANMA
1,800
 
 
 
1,800
BARINMA
16,202
 
 
 
16,202
SAĞLIK
0,775
0,775
0,775
0,775
3,100
ULAŞIM
6,291
6,291
 
4,404
16,986
HABERLEŞME
1,138
1,138
 
1,138
3,414
GİYİM
1,237
1,237
1,237
1,237
4,948
TEMİZLİK
3,365
3,365
3,365
3,365
13,460
EĞİTİM KÜLTÜR
0,791
 
 
3,518
4,309
SPOR
1,221
 
 
 
1,221
TATİL
0
 
 
 
0
ÇEVRE VE SU
1,196
 
 
 
1,196
EV EŞYASI
1,833
 
 
 
1,833
1 GÜNLÜK TOPLAM
50,012
19,027
10,710
20,658
100,407
1 AYLIK TOPLAM
1.500,36
570,81
321,30
619,74
3.012,21

 
 
 
 
 
 
 
4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ
(YOKSULLUK SINIRI)
 

 
EYLÜL 2010
(TL)
EKİM 2010
(TL)
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%
TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
1.483,89
1.500,36
16,47
1,11
ÇALIŞMAYAN EŞ
561,66
570,81
9,15
1,63

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

312,18
321,30
9,12
2,92
ÇOCUK
(İLKÖĞRETİME GİDEN)
608,49
619,74
11,25
1,85
ASGARİ GEÇİM HADDİ
2.966,22
3.012,21
45,99
1,55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI
 

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)
GİDERLER
EYLÜL
2010
GÜNLÜK/TL
EKİM
2010
GÜNLÜK/TL
FARK
(TL)
DEĞİŞİM
%
 
GIDA HARCAMASI
(1800 Kalori)
 
3,894
 
4,000
 
0,106
 
2,72
ISINMA
7,866
7,942
0,076
0,97
AYDINLANMA
1,800
1,800
0
0
BARINMA ½
8,079
8,101
0,022
0,27

SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)

0,764
0,775
0,011
1,44
ULAŞIM
6,313
6,291
-0,022
-0,35
HABERLEŞME
1,138
1,138
0
0
GİYİM ½
0,563
0,619
0,056
9,95
TEMİZLİK
3,325
3,365
0,040
1,20
EĞİTİM-KÜLTÜR
0,791
0,791
0
0
SPOR
1,233
1,221
-0,012
-0,97
TATİL
0
0
0
0
ÇEVRE VE SU
1,190
1,196
0,006
0,50
EV EŞYASI ½
0,902
0,917
0,015
1,66
1 GÜNLÜK HARCAMA
TOPLAM
37,858
38,156
0,298
0,79
1 AYLIK HARCAMA
TOPLAM
1.135,74
1.144,68
8,94
0,79