ÇALIŞTAY MI, ORTA OYUNU MU?

Toplu Görüşmelerde Devlet Bakanı Hayati YAZICI tarafından gündeme getirilen ve Türkiye Kamu Sen’in itirazına rağmen, Memur Sen’in desteği ile Abant’ta 9-11 Şubat 2010 tarihinde yapılan çalıştaydan malumun ilanı çıktı. Çalıştayın sonuç bildirgesine giren kararlar şunlardır.

1- Kamu görevlilerimizin toplu pazarlık ve grev hakları, ülkemiz tarafından imzalanan ve onaylanan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde mevcut olduğundan, anayasada bu hakların kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

2- Kamu görevlilerinin sendikal haklarının anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulması için toplu sözleşme ve grev haklarını hayata geçirecek düzenleme yapılması, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir devlet olmanın gereğidir.

3- Kamu çalışanlarının örgütlü yaşamlarının grev ve toplu sözleşme düzeniyle geliştirilmesi ve ileri haklarla donatılması için katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerekli yasal düzenleme hazırlık çalışmalarına zaman geçirilmeden başlanması, Avrupa Sosyal Şartı'nın 5 ve 6. maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Malumun ilanı demiştik, dediğimiz gibi evlere şenlik kararlar. Bunları, Türk Eğitim Sen, konfederasyonumuz Türkiye Kamu Sen’le beraber yıllardır söylüyor. Çalıştay öncesinde ve Toplu Görüşmelerde çalıştay kararı alınırken de aynı şeyleri söyledik. Dinlemediler ve devletin parasını 3-4 gün boşu boşuna harcayarak, bürokratlara ve Memur Sen temsilcilerine Abant’ta 3 gün tatil yaptırdılar.

Bu tespitleri yapmak için çalıştay yapılmaz, çalıştay, grev ve toplu sözleşme hakkının çerçevesini çizmek için yapılır, çalıştay, grev ve toplu sözleşme hakkının kullanılması için hangi kanunlarda düzenleme yapılmasını tespit etmek için yapılır. Bu çalıştayda bunların hiç biri gündeme gelmedi, gündeme gelen ve karar altına alınan tek şey cek, cak ile sona eren cümleler olmuştur.

Türkiye Kamu Sen bu komik ve anlamsız çalıştaya katılmayarak, meşruiyet sağlamasına ve memurun iş güvencesinin tartışılmasına müsaade etmemiştir. Memura grev ve toplu sözleşme hakkını alacağız, siyasetin kaçış için tüm yolları kesilmiştir. Ancak, bu hakları devletin parasının çar çur edildiği bu komik ve anlamsız çalıştaylarla değil, 25 Kasım’larda ortaya koyduğumuz kararlılık ve adam gibi dik duruşla alacağız.

Türkiye, Türkiye Kamu Sen’in İLO’da ortaya koyduğu iddialar, çalışma hayatındaki antidemokratik yaklaşımları, memurlara sendikal hakları vermede cimri davranması sebebiyle, teknik yardıma muhtaç ülke statüsüne alınmıştır. Yapılan bu çalıştayın bir amacı da, uluslar arası camia da, sendikal haklar için bir şeyler yapıldığını göstermektir, yani İLO’nun gözünü boyamak. Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalar bu orta oyununun bir parçası olmamıştır, olmayacaktır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ