ANKETİMİZDEN ÇUBUKÇU'YA "HAYIR" ÇIKTI

            Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, eğitimin sorunları ile ilgili sendikamızın yaptığı anketi kamuoyuna açıkladı.

 

Türk Eğitim-Sen eğitimin sorunları ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 1.821 eğitimciye uygulanan anket, eğitimin çok önemli sorunları olduğunu gözler önüne sermektedir.

Ankete katılanların yüzde 61.7’si ilköğretim, yüzde 31.8’i ortaöğretim, yüzde 5.2’si MEB’e bağlı diğer kurumlar ve yüzde 1.3’ü okul öncesinde görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 63.8’i öğretmen, yüzde 18.8’i müdür yardımcısı, yüzde 14.3’ü müdür, yüzde 3.1’i de memur ve hizmetlidir.

 

EĞİTİMCİLERE GÖRE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU KADROLAŞMA, ADAM KAYIRMA

            Ankete katılan eğitimcilere göre; Milli eğitim sisteminin en önemli sorunu olarak adam kayırma, kadrolaşma olarak görmektedir. Ankete katılanların yüzde 41.4’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak kadrolaşma ve adam kayırmayı görürken; yüzde 21.2’si öğretmen yetiştirme ve istihdam sorunu (kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik), yüzde 11.4’ü eğitim sisteminin yenilikçi, milli ve çağdaş olmaması, yüzde 9.7’si eğitimin öğrenci yerine sınav odaklı olması, ezberci eğitim, yüzde 5’i mesleki ve teknik eğitime gereken önemin verilmemesi, yüzde 4.7’si eğitim sisteminin kaynak sorunu, yüzde 3.4’ü eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması, yüzde 3.2’si de kalabalık sınıflar cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARA GÖRE OKULLARIN EN ÖNEMLİ SORUNU YÜZDE 29.8 İLE ÖDENEK YETERSİZLİĞİ

            Ankete katılan eğitimcilere Türkiye’de okulların en önemli sorunlarının ne olduğu sorusunu da yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 29.8’i okullara ayrılan ödeneklerin yetersizliği, yüzde 22.6’sı öğretmen açığı, yüzde 21.2’si okullarda ders araç-gereç, laboratuar, bilgisayar, spor salonu eksikliği, yüzde 14’’ü kadrolu yöneticilik olmaması, yüzde 5.6’sı da derslik açığı cevabı vermiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 6.8’dir.

 

ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLER, ÜLKEMİZDEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN İSTENEN BAŞARIYI SAĞLAYAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 79.3’ü ülkemizdeki eğitim sisteminin istenen başarıyı sağlayamadığını düşünürken, yüzde 17’si kısmen istenen başarıyı sağladığını söylemektedir. Eğitim sisteminin istenen başarıyı sağladığını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.7’dir.

 

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 59.6’SI MÜFREDAT PROGRAMLARININ ÇAĞIN GEREKLERİNE VE BEKLENTİLERİNE CEVAP VERMEDİĞİNİ, YÜZDE 32.9’U DA KISMEN CEVAP VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 59.6’sı müfredat programlarının çağın gereklerine ve beklentilere cevap vermediğini, yüzde 32’si kısmen cevap verdiğini belirtmiştir. Müfredat programlarının çağın gereklerine ve beklentilere cevap verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 8.4’tür.

 

 

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 46.4’Ü MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA ALINAN KARARLARIN UYGULAMAYA GEÇİRİLEMEDİĞİNİ BELİRTİYOR

            Ankete katılanlara Milli Eğitim Şuralarını nasıl buldukları sorusunu da yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 46.4’ü alınan kararların uygulamaya geçirilemediğini, yüzde 39.8’i ihtiyaca cevap vermediğini, yüzde 6’sı yapılmasını gerekli bulduğunu söyledi. Bu soruya fikrim yok cevabı verenlerin oranı yüzde 6.5, diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 1.3’tür.

 

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 90’I TALİM VE TERBİYE KURULU’NUN ÇALIŞMALARINI YETERLİ BULMUYOR

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 90’ı Talim ve Terbiye Kurulu’nun çalışmalarını yeterli bulmazken, yüzde 10’u yeterli bulduğunu söylemektedir.

 

ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 47.8’İ DERS KİTAPLARININ İÇERİKLERİNİN ÇAĞDAŞ VE MİLLİ DEĞERLERE UYGUN OLMADIĞINI, YÜZDE 20’Sİ DE BİLİMSEL GELİŞMELERE UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Eğitimcilere “Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırlamış olduğu kitap içeriklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre, eğitimcilerin yüzde 47.8’i “kitap içerikleri çağdaş ve milli değerlere uygun değil”, yüzde 20’si “bilimsel gelişmelere uygun değil”, yüzde 12.7’si “kitap içerikleri yenilikçi değil” derken; yüzde 11.8’i “kitap içerikleri eğitim sistemindeki yenilikleri takip ediyor”, yüzde 7.6’sı da “kitap içerikleri bilimsel gelişmelere uygun” cevabı vermiştir.

 

EĞİTİMCİLER TALİM VE TERBİYE KURULU’NUN KİTAP DENETİMLERİNİ TİTİZ BİR ÇALIŞMA İLE YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

            Ankete katılanların yüzde 69.9’u Talim ve Terbiye Kurulu’nun kitap denetimlerini titiz bir çalışma ile yaptığını düşünmezken; yüzde 24.7’si kitap denetimlerini kısmen titiz çalışma ile yaptığını, yüzde 5.4’ü titiz bir çalışma ile yaptığını belirtmektedir.

 

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 84.2’Sİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU’DAN MEMNUN DEĞİL

Eğitimcilere Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’dan memnun olup, olmadıkları da soruldu. Eğitimcilerin yüzde 46.7’si “hiç memnun değilim”, yüzde 37.5’i “memnun değilim” derken; yüzde 13.4’ü “memnunum”, yüzde 2.4’ü “çok memnunum” dedi.       

 

Anketle ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisinin kadrolaşma olduğunu söyleyerek, Bakanlığın bu konuda partiler üstü hareket etmesini istedi. Okulların ödenek yetersizliği, alt yapı eksikliği, öğretmen açığı, derslik açığı, hijyenik yapının sağlanamaması gibi sorunların 2010 yılında da çözümlenemediğini söyleyen KONCUK, eğitim sisteminde istenen başarının yakalanması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi. Ders kitaplarının içeriklerinin eğitimcileri memnun etmediğini vurgulayan KONCUK, Talim Terbiye Kurulu’nun kitap denetimlerini titiz bir çalışmayla yapmasının zorunlu olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun eğitimcilerin beklentilerin karşılamadığını da ifade eden KONCUK, ÇUBUKÇU’nun bir an önce bulunduğu makama uygun davranması ve eğitimin asli sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.