KURUMLAR KEY İTİRAZLARINI NEREYE YÖNLENDİRECEK
Hata raporlarını, kurumlardan gelen bilgilerle karşılaştıran mal müdürlükleri tespitlerini Emlak Yatırım A.Ş’ye gönderecek. Emlak Yatırım A.Ş bu yeni bilgiler üzerinden eksik ödemelerin T.C. Ziraaat Bankası tarafından ödenmesini sağlayacak.

Bu sebeple isimleri olmadığı için ödemelerini alamayan veya eksik olanların durumlarını çalıştıkları kurumlara bildirmesi son derece önemlidir. Çalışılan kurumlara verilecek dilekçede TC Kimlik Noları ve Emekli Sicil Noları belirtilmelidir. Kurumlara son itiraz tarihi 27 Ekim 2008 olmakla birlikte, itiraz dilekçelerinin bu süre beklenmeden hemen verilmesi, iş ve işlemlerin çabuk bitirilmesi açısından yararlı olacaktır.