ÖSS'DE YAŞANAN PROBLEMLER VE ALTERNATİF ÖSS
ÖSS KONUSUNDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÖSS SİSTEMİ

Türk Eğitim-Sen olarak ÖSS konusunu aşağıda iki bölümde değerlendirdik. Birinci bölüm yaşanan problemler, ikinci bölüm ise düşündüğümüz ÖSS modeli hakkındadır. Bu tespitlerimiz mutlak doğrular olmayıp, kamuoyunun tartışmasına açıktır.

Yaşanan Problemler

Orta Öğretim Başarı Puanı, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı uygulamaları bir takım haksızlıkları beraberinde getirmektedir. Ortaöğretim Başarı Puanı başarının kişiselliği ilkesi doğrultusunda hesap edilmelidir. Öğrenci, okulunda bulunan başarısız öğrenciler sebebiyle cezalandırılmamalıdır. Ortaöğretim Başarı Puanı uygulaması devam ettirilmeli, ancak hesaplama yöntemi “başarının kişiselliği” prensibi doğrultusunda değiştirilmelidir.

Katsayı uygulaması kaldırılmalıdır. Öğrencilerin tercih ettiği orta öğretim kurumu sebebiyle ömür boyu cezalandırılmaları anlamına gelen katsayı uygulaması pedagojik değildir. Mevcut katsayı uygulaması mesleki teknik eğitimi bitme noktasına getirmiştir. Katsayı sadece meslek liseleri bakımından değil, bölüm tercihleri sebebiyle genel liselerdeki öğrencilerimiz bakımından da haksızlıklar getirmektedir.

Yıllardır uygulanan adaletsiz katsayı sebebiyle mesleki teknik eğitimin oranı yüzde 43’lerden yüzde 26’lara kadar düşmüştür. ÖSS’de sayısal olarak aynı çoklukta soru çözmüş öğrencilerin farklı puanlar alması adil bir uygulama değildir. Bu sebeple katsayı uygulaması tamamen kaldırılmalıdır. Bununla birlikte, öğrencilerin kendi alanlarında eğitim hayatına devam etmesini teşvik etmek amacıyla belli oranında bir ek puan verilebilir.

Öğrencilerin her zaman alan/bölüm değiştirebilme imkânı olmalı, öğrenci yanlış tercihi sebebiyle mahkûm edilmemelidir. Bölüm/alan değiştirme hakkı mezun öğrencilere de tanınmalıdır. Bu öğrenciler açık öğretim lisesi kapsamında değerlendirilmelidir.

Ortaöğretimde uygulanan sınıf geçme yönetmeliği de öğrencileri okula bağlamaktan uzaktır. Bu sebeple orta öğretim sınıf geçme sistemi yeniden yapılandırılmalı, üniversite giriş sistemi ortaöğretim sınıf geçme sistemi ile uyumlu hale getirilmelidir. Bu kapsamda:Orta öğretim alan/bölümleri ile üniversitelerde seçilecek programlar yeniden gözden geçirilmeli, gerekirse ortaöğretim alan/bölümlerinde görülen dersler yeniden düzenlenerek, öğrencilerin üniversitede seçebileceği program sayısı artırılabilir.

ÖSS Nasıl Olmalıdır?

 ÖSS’de ortaöğretimin etkisi mutlaka artırılmalıdır. Bu konuda bir tedbir alınmaması orta öğretimde yaşanan sıkıntıları daha da artıracaktır. Dershane odaklı sınavlar, ÖSS sınavıyla örtüşmeyen müfredat uygulamaları, ortaöğretim kurumlarını öğrenci gözünde gereksiz yerler haline getirmektedir. Bunun için:

· Milli Eğitim Bakanlığınca 10-11-12. sınıflar düzeyinde, müfredatla bire bir örtüşen sınavlar yapılmalıdır. Yapılacak bu 3 ayrı sınav sonunda ÖSYM tarafından bir FİNAL SINAVI (ÖSS) daha yapılmalıdır.

· Sınav puanların hesaplanmasında o yıla ait (10 - 11 ve 12. sınıf) notlar da puan hesabında dikkate alınmalıdır. Ancak, sınıf geçme notlarının ülke genelinde objektif olmaması, eğitim kalitesinde henüz birlik sağlanamaması sebebiyle bu notların etkisi en fazla % 20 oranında olmalıdır. Yani, yıl sonu sınavı(%80)+sınıf geçme notları(%20)=o yıla ait ÖSS başarı puanı
Bu konuda oluşabilecek problemlere rağmen bu uygulama yapılmalıdır. Öğrencilerimize ortaöğretimin önemini, ciddiyetini anlatabilecek bir başka yol bulunmamaktadır. SOS veren ortaöğretimimiz bu şekilde bir tedbirle yeniden hayat bulabilir.

· 10 – 11 ve 12 inci sınıflarda her yıl sonunda yapılacak sınavlar sınıf geçmede değil, sadece üniversiteye girişte kullanılmalıdır.

· Bu sınavların puan değerleri:
10. sınıf % 25, 11.sınıf % 35, 12.sınıf % 40 olmalı, her yıla ait ortaöğretim başarı puanı hesap edilirken o yıla ait ders notlarının % 20’si yıl sonu sınavının % 80’i toplanarak her yıla ait ÖSS başarı puanları bulunur.

Üniversiteye girişte ortaöğretim başarı puanının % 35’i FİNAL SINAVININ (ÖSS) % 65’i alınarak yerleştirme işlemi yapılır. FİNAL SINAVI’NDA(ÖSS) % 30’un altında başarı gösterenler lisans proğramlarını tercih edemez.

FİNAL  ve YIL SONU SINAVLARINDA sorulan sorular ortaöğretim müfradatıyla örtüşmeli ve her dönemi kapsayacak şekilde olmalıdır. Ortaöğretimin sekizinci dönemine ait müfradatla ilgili sorular özellikle önemli görülmelidir.

· Yerleştirme işleminde üniversite programlarının istediği puan türü esas alınır. Öğrencinin mezun olduğu bölüme göre katsayı uygulaması yapılmaz. Öğrencinin FİNAL SINAVI’NDA (ÖSS) çözeceği sorulara göre üniversite programlarına yerleştirme işlemi yapılır. Kendi ortaöğretim alanına uygun bir program seçen öğrenciye 0.05 oranında ek katsayı uygulanır.(Bu oran değişebilir)

· Ayrıca, öğrencinin davranış notunun bir puan değerinin olması, orta öğretimde yaşanan disiplinsizliği önleyici bir uygulama olacaktır. İyi bir vatandaş olmanın gerek sınıf geçmede gerekse ÖSS’de bir değerinin olması öğrencilerimizi davranışlarının ne kadar önemli olduğuna inandıracaktır. Öğrencilerin örnek davranışlar sergilenmesinin maddi değeri de sınıf geçmede ve ÖSS’de bir puanla ödüllendirilmek olmalıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, yukardaki temel parametrelere bağlı kalmak, ortaöğretimin önemini ve etkisini artırmaya yönelik olmak şartıyla benzer yapıda, diğer  alternatif ÖSS sistemlerinin de kamuoyunun ve ilgililerin tartışmasına açılması gerektiğine inanıyoruz.

                                                    TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ