YOKSULLUK SINIRI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2008 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan TEMMUZ 2008 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.323,45 YTL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 2.646,45 Yeni Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar  dört  kişilik bir  ailenin asgari  geçim  haddinin  bir önceki aya  göre % 0,75 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 1,49 oranında artarak, 1.012 Yeni Lira 62 Kuruş olmuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2008 yılı Temmuz ayında 1.015,57 Yeni Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2008 verilerine göre günlük 19,38 YTL olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı % 21,96 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 581,25 YTL olmuştur.  Temmuz 2008 itibarı ile ortalama 1.087,6 YTL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının % 53,44’ünü oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Temmuz 2008 ortalama maaşının %39,93’üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 93,37’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının % 6,63’ü ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2008 maaşından geriye yalnızca 72,1 YTL kalmıştır.  

Kasım 2002=100 olarak kabul edildiğinde Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi tarafından hazırlanan açlık sınırı endeksi 213,06 olurken; yine Kasım 2002=100 olarak hesaplanan TÜFE endeksi 179,43 olarak hesaplanmıştır. Buna göre anılan dönemde açlık sınırındaki artış TÜFE’den % 33,63 daha fazla olmuştur.


(Temmuz 2008)

Gider Kalemleri

Çalışan Tek Kişi

Çalışmayan Eş

0-6 Yaş Çocuk

6-15 Yaş Çocuk

(Okula Giden)

4 Kişilik Aile Toplam

Pay

%

GIDA

5,023

5,023

4,306

5,023

19,375

21,96

ISINMA

7,072

 

 

 

7,072

8,02

AYDINLANMA

1,467

 

 

 

1,467

1,66

BARINMA

14,477

 

 

 

14,477

16,41

SAĞLIK

0,787

0,787

0,787

0,787

3,148

3,57

ULAŞIM

6,227

6,227

 

4,359

16,813

19,06

HABERLEŞME

0,927

0,927

 

0,927

2,781

3,15

GİYİM

1,084

1,084

1,084

1,084

4,336

4,92

TEMİZLİK

2,899

2,899

2,899

2,899

11,596

13,15

EĞİTİM KÜLTÜR

0,586

 

 

2,998

3,584

4,06

SPOR

1,011

 

 

 

1,011

1,15

TATİL

0

 

 

 

0

0

ÇEVRE VE SU

0,981

 

 

 

0,981

1,11

EV EŞYASI

1,574

 

 

 

1,574

1,78

1 GÜNLÜK TOPLAM

44,115

16,947

9,076

18,077

88,215

100

1 AYLIK TOPLAM

1.323,45

508,41

272,28

542,31

2.646,45

100

 

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ

(YOKSULLUK SINIRI)

(Temmuz 2008)

 

HAZİRAN

2008

TEMMUZ

2008

FARK

 

DEĞİŞİM

%

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

1.306,98

1.323,45

16,47

 1,26

ÇALIŞMAYAN EŞ

506,16

508,41

2,25

 0,44

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

273,21

272,28

-0,93

 -0,34

ÇOCUK

(İLKÖĞRETİME GİDEN)

540,45

542,31

1,86

 0,34

ASGARİ GEÇİM HADDİ

2.626,80

2.646,45

19,65

 0,75

 

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI

(Temmuz 2008)

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

GİDERLER

HAZİRAN

2008

GÜNLÜK/YTL

TEMMUZ

2008

GÜNLÜK/ YTL

FARK

(YTL)

DEĞİŞİM

%

 

GIDA HARCAMASI

(1800 Kalori)

 

3,200

3,229

 

0,029

 

0,91

ISINMA

6,980

7,072

0,092

1,32

AYDINLANMA

1,267

1,467

0,200

15,79

BARINMA ½

7,162

7,239

0,077

1,08

SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)

 

 

0,779

0,787

0,008

1,03

ULAŞIM

6,127

6,227

0,100

1,63

HABERLEŞME

0,927

0,927

0

0

GİYİM ½

0,586

0,542

-0,044

-7,51

TEMİZLİK

2,890

2,899

0,009

0,31

EĞİTİM-KÜLTÜR

0,576

0,586

0,010

1,74

SPOR

1,005

1,011

0,006

0,60

TATİL

0

0

0

0

ÇEVRE VE SU

0,977

0,981

0,004

0,41

EV EŞYASI ½

0,783

0,787

0,004

0,51

1 GÜNLÜK HARCAMA

TOPLAM

33,259

33,754

0,495

1,49

1 AYLIK HARCAMA

TOPLAM

997,77

1.012,62

14,85

1,49