EKONOMİDEKİ BÜYÜMEDEN PAYIMIZI İSTİYORUZ
Türkiye ekonomisinin son 7 yılda kesintisiz büyüdüğünü, ancak öğretmenlerin, üniversitedeki akademik ve idari personelin velhasıl topyekun olarak memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışların, ekonomideki büyüme göz önüne alınmadan, yalnızca enflasyon hedefine göre(?) belirlendiği için bu kesim, ülkemizdeki büyümeden hiç pay alamamıştır. Bu nedenle ülkemizdeki gelir dağılımı her geçen gün eğitim çalışanları aleyhine biraz daha bozulmuştur.

Sendika olarak yaptığımız bir araştırmaya göre; ülkemizde eğitim çalışanlarına ve memurlara yapılan haksızlığın boyutlarının çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 2007 yılı için öngörülen yüzde 5’lik büyüme hedefi tutarsa AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı ile 2007 yılları arasında ekonomideki büyüme 41,4 olacaktır. Aynı dönemdeki TÜFE artışı ise yüzde 81 dolayında gerçekleşecektir. Ancak bu dönemde memur maaşlarına yapılan artışlar, yalnızca enflasyonla(?) sınırlı kaldığından ve memur sendikaları ile mutabakat sağlanan 2006 yılı haricindeki yıllarda maaş artışları, memur sendikalarının teklifleri hiçe sayılarak ve tek taraflı olarak yapıldığından, ekonomideki büyümeden memurların hiçbir şekilde faydalandırılmadığı ortaya çıkmaktadır. Yaptığımız araştırmaya göre, eğer öğretmenlere, öğretim üyelerine ve memurlara; yıl içinde gerçekleşen TÜFE rakamlarının üstüne yıllık büyüme rakamları eklenerek maaş artışı yapılmış olsaydı; şu anda 980 YTL olan ortalama memur maaşı 1.368 YTL olacaktı. Bugün itibarı ile memurlar yalnızca ekonomik büyümeden dolayı hak ettikleri 388 YTL’yi alamamışlardır. Son 6 yılda ortaya çıkan bu rakamın eğim ve kamu çalışanlarına oran olarak yansıması ise % 39,6 dır. Başka bir deyimle eğitim ve kamu çalışanları son altı yıllık büyümenin maaşlarına adil bir şekilde yansıtılmamasından dolayı 388 YTL alacaklı konumda bulunmaktadır.

En düşük eğitim ve kamu çalışanın maaşında ise durumun çok farklı olmamakla birlikte, 2006 yılında Türkiye Kamu-Sen’in kabul ettirdiği denge tazminatının maaşlara yansımasının etkileri görülmektedir. Buna göre de, şu anda 733 YTL olan en düşük dereceli memur maaşı eğer enflasyon rakamlarına, büyüme rakamları eklenerek artırılmış olsaydı, 796 YTL’ye ulaşacaktı. Bu dönemde en düşük dereceli memur maaşındaki kayıp da 63 YTL olarak ortaya çıkmaktadır.

Eğer ekonomideki yıllık büyüme rakamları, eğitim ve kamu çalışanları maaşlarına yansıtılsaydı ortalama memur maaşı, 1.180 YTL olan tek kişinin yoksulluk sınırının üstünde olacaktı. En düşük memur maaşı ise 892 YTL olan açlık sınırına yaklaşacaktı.

Görülüyor ki; ekonomideki büyümeden hiç pay alamayan öğretmen, öğretim üyesi ve memurlarımız, bugün sefalet ücreti içinde, gelir dağılımında adaletin sağlanması için beklemektedirler. Bunun gerçekleşmesinin de ancak, memurlara toplu sözleşme ve grev hakkından geçtiğinin bilincinde olarak, yapılacak Anayasa değişikliğinde bu konunun da yer almasını ısrarla talep etmekteyiz.

2001 yılında 457 YTL olan ortalama memur maaşının gelişimi ve yıllık enflasyon oranlarının üzerine büyüme rakamlarının eklenmesi durumunda olması gereken ortalama memur maaşı;

Yıllık Büyüme (%)

Yıllık TÜFE (%)

Ortalama Memur Maaşı (YTL)

Olması Gereken Memur Maaşı (YTL)

Fark

(YTL)

Kayıp

(%)

2002

7,8

30,8

531

644

-113

21,3

2003

5,9

13,9

608

777

-169

27,8

2004

9

9,32

683

926

-243

35,6

2005

7,6

7,72

755

1.073

-318

42,1

2006

6,1

9,65

895

1.249

-354

39,6

2007

5,0*

9,50*

980

1.368

-388

39,6

Kaynak: TÜİK, Maliye Bakanlığı, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi

(*) Yıl sonu gerçekleşme tahmini

2001 yılında 241 YTL olan en düşük dereceli memur maaşının gelişimi ve yıllık enflasyon oranlarının üzerine büyüme rakamlarının eklenmesi durumunda olması gereken en düşük dereceli memur maaşı

Yıllık Büyüme (%)

Yıllık TÜFE (%)

En Düşük Memur Maaşı (YTL)

Olması Gereken En Düşük Memur Maaşı (YTL)

Fark

(YTL)

Kayıp

(%)

2002

7,8

30,8

357

340

+17

0

2003

5,9

13,9

421

431

-10

2,4

2004

9

9,32

481

513

-32

6,7

2005

7,6

7,72

540

595

-55

10,2

2006

6,1

9,65

663

692

-29

4,4

2007

5,0*

9,50*

733

796

-63

8,6

Kaynak: TÜİK, Maliye Bakanlığı, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi

(*) Yıl sonu gerçekleşme tahmini