GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ

         Kocaeli İlinde rotasyona tabi okullar listesinde adı geçen Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısıyla duyuru listesinden çıkarılmıştır. Yazının gerekçesinde ise alanı öğretmenlik meslek bilgisi olan bahsi geçen okul müdürünün, alanı itibarıyla il genelinde okul müdürü olarak atanabileceği aynı veya bir üst tipteki eğitim kurumunun bulunmaması halinde zorunlu yer değiştirme suretiyle atamasının   ertelenebileceği belirtilmiştir. Ancak 80 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Karar eki çizelgede, bu alanın okutabileceği sosyoloji, mantık, psikoloji vb. derslerin bulunduğu ortaöğretim kurumlarına atanmasına bir engel bulunmamaktadır. 

         Türk Eğitim Sen olarak, Kocaeli Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarla, tamamen okul müdürünü korumaya yönelik olan bu keyfi uygulamanın sona erdirilmesini, aksi takdirde her türlü yasal yollara başvurulacağını bildirmemiz üzerine, bu hukuk dışı uygulaya son verilmiştir.