TOPLU GÖRÜŞMELERDEKİ KAZANIMLARIMIZ (4/B'LİLERE MÜJDE)
Hükümet, ekonomik paketlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4/B statüsünde çalışan 100 bin kamu personeliyle ilgili önemli adım attı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kararname, 29.03.2009 tarihli Resmi Gazete’nin 27184. sayısında yayımlandı 4/B’li Sözleşmeli Kamu Çalışanları ile ilgili ayrıntılar şöyle:

• Eş durumundan tayin: Yeni düzenleme ile aile birliğinin korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için bu durumdaki sözleşmeli personele eşinin bulunduğu il'e atanma hakkı veriliyor. Ayrıca eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getiriliyor.Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları bu statüdeki il değişikliği taleplerini karşılıyordu. Şimdi diğer kamu kurumları da bu uygulamaya geçecek.


• Askerlik sonrası dönüş: Askerlik sonrası göreve dönüş, ilgili kurumun takdirindeydi, ancak şimdi bu uygulamada keyfiyet kaldırılarak göreve başlatma zorunlu hale getiriliyor. Ancak askere giderken iş sonu tazminatı almama şartı konuluyor. Askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinden yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunması gerekiyor.
 
• Doğum ve süt izni: Doğumdan önce ve sonra 8'er hafta izin veriliyor, doğum sonrası aylıksız izin kullandırılmıyordu. Bugün ise, istek halinde 12 aya kadar aylıksız izin hükme bağlanıyor. Süt izninde kadrolu memurlara verilen hak tanınıyor. Bunun için hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekiyor.

• Unvan değişikliği: Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkün olacaktır.