4 SEVK KAZANIMIMIZ BALTALANAMAZ!

             MEB bünyesinde görev yapan öğretmen ve yönetici üyelerimizden bazı okul ve kurumlarda bir ay içinde 4 gün sevk alma hakkının kullandırılmadığı ya da kullananların ek ders ücretlerinin ödenmediği konusunda Türk Eğitim Sen’e şikayetler gelmeye devam etmektedir.

             Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No:2009/121 sayılı kararı uyarınca Bakanlığınız bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenler; bir ayda dört günü geçmemek üzere il içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın ayakta görülen tedavi nedeni ile ders görevini yerine getiremeyenler yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

 

            Anılan yargı kararı uyarınca mağduriyetlerin oluşmaması için Bakanlığa resmi bir yazı ile başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız