OSMANİYEDE KEYFİ UYGULAMA

       Osmaniye MEM Aylıkla Ödül Komisyonuna sözlü üye seçildiğini belirtmektedir.

      Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin İl değerlendirme komisyonu başlıklı 11 .maddesinde belirtilen komisyon üyelerinin seçiminin usulüne uygun yapılmadığı konusunda gelen şikayetler üzerine bilgi edinme kapsamında 14/07/2010 tarihinde bilgi istemiş ve bu konuyu “Komisyondaki Müdürler Nasıl Seçildi?” başlığı ile sitemizde yayınlamıştık.
 
            Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü bilgi edinme talebimize Milli Eğitim Müdürü Ali Sait Çalışkan imzalı yazı ile cevap verdi.
 
İstemiş olduğumuz bilgiler;
 
            “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergesinin” “İl Değerlendirme Komisyonu” başlıklı 11.maddesi “İl Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürünün başkanlığında ve il millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur." hükümlerindeki açıklamalara göre Osmaniye’de;
 
-         Komisyon üyesi olan okul müdürü seçimine ait duyuru ne zaman ve ne şekilde yapılmıştır?
 
-         Komisyonda görev almak isteyen (Bağımsız Ana Okulları, İlköğretim, Lise Anadolu Türü Liseler, Mesleki Teknik Eğitim vb) kaç okul müdürü başvuruda bulunmuştur?
 
-         Başvuruda bulunan aynı türdeki okul müdürleri kendi aralarında yaptıkları seçimde kaç oyla hangi okul müdürlerini komisyona üye olarak seçmişlerdir?
 
Sorularının cevaplarıydı.
 
            Cevap olarak gönderilen resmi yazıda; “tek tür olan okullarımızın müdürleri doğrudan komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. Bu okullar Rahime Hatun Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi, TOBB Osmaniye Fen Lisesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezidir
 
            Bunların dışında kalan Anadolu Liseleri, İlk Öğretim Okulları ve Anaokulları türlerinde birden fazla okul türü olduğundan bu okullardan Komisyona üye seçimi için 26/04/2010 tarihinde yapılan müdürler kurulunun ardından ilgili okul müdürlerine sözlü ilan yapılmıştır. Yapılan ilan doğrultusunda komisyonda görev almak isteyen herhangi bir okul müdürünün başvurusu olmamıştır.” demektedir.
 
            Devletin resmi işleri  bugüne  kadar sözlü olarak değil yazılı olarak yürütülmüştür ve bu şekilde yürütülmesi esastır. Resmi yazışmaların ne şekilde yapılacağı da Başbakanlık tarafından düzenlenmiştir. Milli eğitim yetkililerinin bunu bilmemeleri mümkün değildir.
 
            Yönergenin 11. Maddesinde “İl Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürünün başkanlığında ve il millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, ile ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.” demektedir.
 
            Osmaniiye Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerinin kendi aralarında seçmeleri gereken komisyon üyesi seçme yetkisini gasp ederek kendi seçtiğini yazmış olduğu yazıda belirtmektedir.
 
            Bu komisyonun bu şekilde oluşturulması ilgili mevzuata   tamamen aykırıdır. Okul müdürlerine böyle bir duyurunun yapılmadığını biliyoruz. Eğer bu konuda duyuru yapılmış olsaydı sendikamıza şikayetler gelmezdi.
 
Bu şekilde komisyon oluşturulmasının altındaki gerçek nedenleri tahmin edebiliyoruz ve Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünü mevzuata uygun davranmaya davet ediyoruz.
 
Yazının orjinal halini görmek için lütfen bilgisayarınıza indiriniz.