HÜSEYİN ÇELİK’İN KAMUOYUNU ALDATTIĞINI KENDİ İMZALADIĞI BELGELERLE AÇIKLIYORUZ

Yahya ERDOĞANLI adlı öğretmenin 43.577 KPSS10 puanı ile Van iline 4/B’li sözleşmeli Biyoloji öğretmen olarak görevlendirmesinin gündeme getirmemiz ve Sayın Hüseyin Çelik’ten ses vermesini istememiz üzerine Sayın Çelik; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli personelin KPSS puanına göre görevlendirilmesinin 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesinin ilk defa 22 Ağustos 2007'de yapıldığını ifade eden Çelik Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı ile belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinde önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-C maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B 'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettikleri halde belgesi eksik olanların yaptığı başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Yahya Erdoğanlı'nın görevlendirilmesi de bakanlığım dönemde bu kapsamda, söz konusu esasların yayınlandığı tarihten önce 9 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Açıklandığı üzere Yahya Erdoğanlı için özel bir işlem yapılmayıp, yapılan iş bakanlığın o tarihteki genel uygulamasıdır. Daha önce defalarca gündeme getirilen, bu sefer yine sayın sendika başkanı tarafından zikredilen Beytullah Yağız'ın durumunun da tamamen aynı olduğu defalarca kamuoyu ile paylaşılmıştır. MEB iş ve işlemlerini Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Tüm bakanlık sürem boyunca hiçbir meşruiyet dışı işlem ve eyleme müsamaha edilmemiştir. Özellikle sendika başkanının konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama gerçek dışıdır. Bir eğitimcinin konunun aslını bilmeden böyle ithamlarda bulunması, itham sahibi açısından talihsizliktir.'' açıklamasında bulunmuştur.

 

Hüseyin Çelik, bu açıklamasında aşağıdaki konuları ifade etmiştir.

 

1-KPSS puanına göre görevlendirmeler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yapılmıştır.  

 

2-28 Haziran 2007 tarihinde önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-C maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B 'ye geçirilmesi bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir.

 

3-Yahya Erdoğanlı'nın görevlendirilmesi de bakanlığım döneminde söz konusu esasların yayınlandığı tarihten önce 9 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

4-MEB iş ve işlemlerini Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.

 

5-Tüm bakanlık sürem boyunca hiçbir meşruiyet dışı işlem ve eyleme müsamaha edilmemiştir.

 

6-Yahya Erdoğanlı için özel bir işlem yapılmayıp, yapılan iş bakanlığın o tarihteki genel uygulamasıdır. Daha önce defalarca gündeme getirilen, bu sefer yine sayın sendika başkanı tarafından zikredilen Beytullah Yağız'ın durumunun da tamamen aynı olduğu defalarca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

7-AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Burhan Kayatürk, o tarihte henüz milletvekili değildi. Sayın Kayatürk'ün herhangi bir abisinin olmaması nedeniyle doğaldır ki damadı da yoktur. Görüldüğü üzere sendika başkanının açıklamaları gerçek dışıdır.

 

Eski Milli Eğitim Bakanı atamayı, kendi ifadesi ile görevlendirmeyi kendisinin yaptığını söyleyerek, Türk Eğitim sen’i ve Genel Başkan İsmail KONCUK’u haklı çıkarmıştır. Ancak, Çelik her zamanki gibi yalan beyanda bulunmuş ve Nisan 2007 tarihinde sözleşmeli öğretmen atamasının hiçbir kurala bağlı olmadığını ve görevlendirme yapma yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyerek kamuoyunu bir kere daha aldatmaya çalışmıştır.

 

Sayın Çelik açıklamasında, Burhan Kayatürk’ün abisi olmadığını, dolayısıyla damadı da olamayacağını açıklamıştır. Ancak, Hüseyin ÇELİK, Hacı Naif KAYATÜRK’ün kim olduğundan bahsetmemiştir. Söz konusu kişi Burhan KAYATÜRK’ün amcasıdır ve sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilen Yahya ERDOĞANLI’nın kayınbabasıdır. Hangi şekilde olursa olsun görevlendirilen Yahya ERDOĞANLI ile Burhan KAYATÜRK arasında akrabalık ilişkisi vardır.

 

Yine Yahya Erdoğanlı ile aynı tür görevlendirme olan Beytullah YAĞIZ adlı öğretmenin 57.172 KPSS10 puanı ile Van iline 4/B’li sözleşmeli Matematik öğretmen olarak atanmasının şaibeli olduğu Türk Eğitim-Sen tarafından açıklanmış, haber Hürriyet Gazetesi’nde “Bakan Bey, bu nasıl tayin” başlığıyla, 06.12.2008 tarihinde yayınlanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli açıklamalarda bulunmuş en son ise Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Van'da yapılan atama sırasında 4/B'yle atamanın KPSS'ye tabi olmadığını;  MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın Van'da bir öğretmenin atamasını gazeteler de yazdı. Arkadaşlar, eskiden 4/B'yle atama KPSS'ye tabi değildi. KPSS'ye tabi değilken atanan bir öğretmeni yazdılar: "Efendim, usulsüzlük var." dediler. Ben de bütün milletin huzurunda ilan ediyorum, yaptığımız… Bütün, bakın sözleşmeli öğretmenler de dâhil olmak üzere ama 2007'de bu 4/B'nin de KPSS kapsamına alınmasından sonra… Eğer, 75 puana sahip olan kişi atanmamış da 74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz. Yok, böyle bir şey. Bütün samimiyetimle bunu yüksek sesle iddia ediyorum, bu kadar güvenerek söylüyorum.” (Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 3. Yasama Yılı 33. Birleşim 21/Aralık /2008 Pazar sahife 40) şeklinde belirtmiştir.

 

Kısacası Hüseyin Çelik; 28 Haziran 2007 tarihinden önceki görevlendirmelerde (kamuoyu bunu öğretmen ataması olarak kabul etmektedir) KPSS Puanı Kullanılmadı, bakan onayıyla görevlendirilmeler gerçekleştirildi demektedir.

Bu meclis konuşmasında Hüseyin Çelik; 28 Haziran 2007'den sonra bu şekilde bir örnek olamayacağını belirtirken 28 Haziran 2007'den önce bu tür atamaları yaptığını aslında itiraf etmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “Arkadaşlar, eskiden 4/B'yle atama KPSS'ye tabi değildi. KPSS'ye tabi değilken atanan bir öğretmeni yazdılar:….  74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz.” Sözüne karşılık Tüm kamu kurumlarının 4/B'li personel alımlarını KPSS yoluyla karşılamasını öngören düzenleme (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar) 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Hüseyin Çelik işte bu tarihten önce yapılan atamaların KPSS’ye tabi olmadığını görevlendirmelerin bakan onayıyla yapıldığını belirterek yaptığı sınavsız torpilli öğretmen atamalarından kurtulmaya çalışmaktadır.

Fakat Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen ve 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar öncesinde de MEB, öğretmen görevlendirmelerinde KPSS puanını kullanmaktaydı. MEB KPSS puanın kullanılacağını o dönem çıkardığı genelgelerle açıklamıştır.

Bu duruma ait iki genelge bulunmaktadır.

1-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Eylül 2005 tarih ve 53985 Sayılı 2005/78 nolu genelgesi.

2- Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04 Temmuz 2006 tarihli, 54132 Sayılı ve 2006/58 nolu genelgesi.

MEB'in 28 Haziran 2007 tarihinden önce öğretmen alımlarını KPSS ile yaptığına ilişkin 2 adet genelgesi ve onlarca öğretmen alım ilanı ve basın açıklamaları bulunmaktadır.

İlk Sözleşmeli Öğretmen görevlendirmesini düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı ve 2005/78 Nolu genelgesinde “Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının en fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğu 37 alandan KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kısmî zamanlı geçici Öğretici ataması yapılacaktır.” Açıklaması bulunmasına rağmen Yahya Erdoğanlı ve Beytullah Yağız için Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “Arkadaşlar, eskiden 4/B'yle atama KPSS'ye tabi değildi.”açıklaması manidar olduğu gibi “MEB iş ve işlemlerini Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.” Şeklinde açıklamasında bulunması talihsizliktir. Çünkü Hüseyin Çelik Kendi imzaladığı 2005/78 nolu genelgesinde “KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kısmî zamanlı geçici Öğretici ataması yapılacaktır.” Demektedir. Bu genelge Hüseyin Çelik’in Doğruları söylemediğini ortaya koymaktadır.

 

“eskiden 4/B'yle atama KPSS'ye tabi değildi” açıklamasını kabul etmiyoruz.

 

Buradan ilan ediyoruz “eskiden 4/B'yle atama KPSS'ye tabi değildi” açıklamasını kabul etmiyoruz. Çünkü Sayın Çelik kendi İmzaladığınız genelgeler, öğretmen alım ilanları ve basın açıklamaları öğretmen görevlendirmelerini 28 Haziran 2007 öncesinde de KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak yapılacağını açıklamaktadır.


Aynı durum Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen ve 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar arasında kalan tarihten önce yargı kararı ile görevden alınan 4/C lilerin 4/B li yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04 Temmuz 2006 tarihli, 54132 Sayılı ve 2006/58 nolu genelgesinde de KPSS şartı olduğunu Görevlendirildiği tarihte Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alanı itibarıyla Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,” şeklinde Hüseyin Çelik kendi imzalamasına karşılık açıklamasında “4-B 'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir.” Görevlendirmeleri KPSS ye bakmadan bakan onayıyla yaptım diyerek torpille öğretmen görevlendirmesi yaptığını itiraf etmektedir.

 

Kısacası; İlk Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı ve 2005/78 Nolu Genelgesinde ve yargı kararı ile görevden alınan 4/C lilerin 4/B’li yapılmasına ilişkin Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04 Temmuz 2006 tarihli, 54132 Sayılı ve 2006/58 nolu genelgesinde Sayın Hüseyin Çelik kendi imzasıyla KPSS’nin gerekli olduğunu yazmıştır. Hüseyin Çelik’in bu genelgeleri kendisini yalanlamaktadır.

 

Ayrıca; Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; “Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik” görevlendirilmesi ile 4/B görevlendirme işlemlerinde her zaman KPSS10 puan üstünlüğü gözetilmiştir.

 

Yahya Erdoğanlı’da, Beytullah Yağız da KPSS den hiçbir zaman yeterli, puanı alamamıştır.

Şahıslar; KPSS puanları Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alım ilanlarında başvurular için ilan ettiği taban puanlardan düşük olduğu için hiç bir zaman öğretmen alımlarına başvuramamıştır. Hüseyin Çelik’in kendi itirafıyla bu kişiler bakan onayı ile görevlendirilmiştir.

 

Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada yukarıda ifade ettiğimiz ve kendi zamanında yayınlanan genelgeleri inkar etmektedir. Eski bir Milli Eğitim Bakanının kendisini aklamak için yalana tenezzül etmesi ne kadar acıdır. Ne büyük bir acziyettir.

 

MEB'in, tüm kamu kurumlarının 4/B'li alımlarını KPSS'ye bağlayan 28 Haziran 2007 deki değişiklik öncesinde de öğretmen görevlendirmelerini KPSS ile yapmasına rağmen, Bakan Çelik'in insiyatif kullanarak, yani KPSS'ye bakmadan kendi tabiri ile bakan onayı ile öğretmen görevlendirmiş olması, KPSS sonuçlarına göre atama bekleyen 370 binden fazla öğretmen adayına haksızlıktır, saygısızlıktır. Bunun adı hak yemedir.

 

Hüseyin ÇELİK şu sorulara da cevap vermelidir. Sayın Çelik Bakanlık yetkimle ben bu atamayı yaptım diyorsunuz. Peki, bu yetkinizi niye Yahya ERDOĞANLI’dan yana kullandığınızı açıklayabilir misiniz? Şuanda görev bekleyen öğretmen adayları atanabilmek için sizin gibi bir milletvekiline ya da bakana yakın durmak, bir torpil bulmak zorunda mıdır? Arkasında sizin gibi bir desteği bulunmayan 370 bin öğretmen adayı atanmak için ne yapacaktır?

 

Sayın Çelik sizin döneminizde sözleşmeli öğretmen ihdas edilmiş sözleşmeli öğretmene kadro sözü verilmiş fakat yerine getirilmemiştir. Sizin döneminizde KPSS’ siz bakan onayıyla öğretmen görevlendirmeleri yapılmıştır. Sizi, 370 bin öğretmen adayı ve anne, babaları ve milletimiz adına bir kere daha şiddetle kınıyoruz. Size hakkımızı helal etmiyoruz. Mecliste yaptığınız konuşmada “74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz.” diyorsunuz dokunulmazlığınız nedeniyle bu dünyada sizinle hesaplaşma imkânı buluruz veya bulamayız ama öbür dünyada sizden davacıyız. Yakanıza yapışacağız. Allah sizi affetmeyecektir.

 

İşte Hüseyin Çelik’in Yalan Söylediğine, 28 Haziran 2007 tarihinden önce de öğretmen alımlarının KPSS ile yapılacağına dair kendi imzaladığı genelgeler.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı ve 2005/78 Nolu genelgesi

 

 

 

 

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04 Temmuz 2006 tarihli, 54132 Sayılı ve 2006/58 nolu genelgesi