HÜSEYİN ÇELİK SES VERDİ AMA...

HÜSEYİN ÇELİK SES VERDİ

 

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, kendisini usulsüz atama yapmakla suçlayan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’a cevap verdi ve sendika genel başkanı İsmail KONCUK’u yanlış açıklama yapmakla suçladı. Çelik’in açıklaması aşağıdadır.

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 'bakanlık yaptığı dönemde KPSS'den 43 puan alan AK Parti milletvekilinin yakınını Van'da bir liseye sözleşmeli öğretmen olarak atadığı' yönündeki iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

 

Hüseyin Çelik , yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, bir eğitim sendikası genel başkanının ''KPSS'den 43 puan alan bir biyoloji öğretmeninin 2007 yılında Van'da bir liseye sözleşmeli öğretmen olarak atandığı, bu öğretmenin AK Parti Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk'ün abisinin damadı olduğu belirterek bu atamanın dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yapıldığı iddialarının yer aldığını ifade etti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-b maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli personelin KPSS puanına göre görevlendirilmesinin 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesinin ilk defa 22 Ağustos 2007'de yapıldığını ifade eden Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

''Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı ile belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinde önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-c maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-b'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettikleri halde belgesi eksik olanların yaptığı başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Yahya Erdoğanlı'nın görevlendirilmesi de bakanlığım dönemde bu kapsamda, söz konusu esasların yayınlandığı tarihten önce 9 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Açıklandığı üzere Yahya Erdoğanlı için özel bir işlem yapılmayıp, yapılan iş bakanlığın o tarihteki genel uygulamasıdır. Daha önce defalarca gündeme getirilen, bu sefer yine sayın sendika başkanı tarafından zikredilen Beytullah Yağız'ın durumunun da tamamen aynı olduğu defalarca kamuoyu ile paylaşılmıştır.''

 

Çelik, açıklamalarda bulunan sendika başkanının bir dizi yanlış bilgiler kullandığını kaydederek:''Öncelikle adı geçen öğretmenin göreve başlatılması atama değil bir görevlendirmedir. AK Parti Ankara Milletvekili sayın Burhan Kayatürk, o tarihte henüz milletvekili değildi. Sayın Kayatürk'ün herhangi bir abisinin olmaması nedeniyle doğaldır ki damadı da yoktur. Görüldüğü üzere sendika başkanının açıklamaları gerçek dışıdır. Kamuoyunca da bilindiği üzere, MEB iş ve işlemlerini Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Tüm bakanlık sürem boyunca hiçbir meşruiyet dışı işlem ve eyleme müsamaha edilmemiştir. Özellikle sendika başkanının konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama gerçek dışıdır. Bir eğitimcinin konunun aslını bilmeden böyle ithamlarda bulunması, itham sahibi açısından talihsizliktir.'' dedi.

 

TÜRK EĞİTİM SEN’İN CEVABI

Eski Milli Eğitim Bakanı atamayı, kendi ifadesi ile görevlendirmeyi kendisinin yaptığını söyleyerek, Türk Eğitim sen’i ve Genel Başkan İsmail KONCUK’u haklı çıkarmıştır. Ancak, Çelik her zamanki gibi yalan beyanda bulunmuş ve Nisan 2007 tarihinde sözleşmeli öğretmen atamasının hiçbir kurala bağlı olmadığını ve görevlendirme yapma yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyerek kamuoyunu bir kere daha aldatmaya çalışmıştır. Ancak:

 

Tüm kamu kurumlarının 4/B'li personel alımlarını KPSS yoluyla karşılamasını öngören düzenleme (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar) 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hüseyin Çelik işte bu tarihten önce yapılan atamaların KPSS tabi olmadığını belirterek yaptığı sınavsız torpilli öğretmen atamalarından kurtulmaya çalışmıştır. Ancak bu düzenleme öncesinde de MEB, 4/B'li öğretmen alımlarında KPSS puanını kullanmaktaydı. MEB'in 2007 yılından öğretmen alımlarını KPSS ile yaptığına ilişkin 2 adet genelgesi ve onlarca öğretmen alım ilanı ve basın açıklamaları bulunmaktadır. İlk Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Eylül 2005 tarih ve 53985 Sayılı 2005/78 nolu genelgesinde “Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının en fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğu 37 alandan KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kısmî zamanlı geçici Öğretici ataması yapılacaktır” açıklaması bulunmasına rağmen Beytullah Yağız için Hüseyin Çelik’in “Arkadaşlar, eskiden 4/B ile atama KPSS'ye tabi değildi” açıklaması manidardır. Öte yandan aynı durum sözleşmeli öğretmen alımını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04 Temmuz 2006 tarih ve 54132 Sayılı 2006/58 nolu genelgesinde “Görevlendirildiği tarihte Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alanı itibarıyla Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,” şeklinde tekrar edilmiştir.

 

Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada yukarda ifade ettiğimiz ve kendi zamanında yayınlanan genelgeleri inkar  etmektedir. Eski bir Milli Eğitim Bakanının kendisini aklamak için yalana tenezzül etmesi ne kadar acıdır. Ne büyük bir acziyettir.

 

Sayın Çelik açıklamasında, Burhan Kayatürk’ün abisi olmadığını, dolayısıla damadı da olamayacağını açıklamıştır. Ancak, Hüsyin ÇELİK, Hacı Naif KAYATÜRK’ün kim olduğundan bahsetmemiştir. Söz konusu kişi Burhan KAYATÜRK’ün amcasıdır ve sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilen Yahya ERDOĞANLI’nın kayınbabasıdır. Yani, Yahya ERDOĞANLI, Türk Eğitim Sen’in açıklamasında yer verdiği gibi Burhan Kayatürk’ün amcasının damadıdır. Açıklamada yanlışlıkla abisinin damadı şeklinde ifade edilmiştir. Hangi şekilde olursa olsun görevlendirilen Yahya ERDOĞANLI ile, Burhan KAYATÜRK arasında akrabalık ilişkisi vardır.

 

Hüseyin ÇELİK şu sorulara da cevap vermelidir. Sayın Çelik Bakanlık yetkimle ben bu atamayı yaptım diyorsunuz.Peki bu yetkinizi niye Yahya ERDOĞANLI’dan yana kullandığınızı açıklayabilirmisiniz? Şuanda görev bekleyen öğretmen adayları atanabilmek için sizin gibi bir milletvekiline ya da bakana yakın durmak, bir torpil bulmak zorunda mıdır? Arkasında sizin gibi bir desteği bulunmayan 370 bin öğretmen adayı atanmak için ne yapacaktır?

 

Sayın Çelik sizi, 370 bin öğretmen adayı ve anne, babaları ve milletimiz adına bir kere daha şiddetle kınıyoruz. Size hakkımızı helal etmiyoruz. Bu dünyada sizinle hesaplaşma imkanı buluruz veya bulamayız ama öbür dünyada sizden davacıyız. Allah’da sizi affetmeyecektir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ