KONFEDERASYONUMUZDAN HÜKÜMETE 657 UYARISI

657 sayılı yasada yapılması planlanan değişiklikleri kamu çalışanlarının temsilcilerinden gizleyerek neyi amaçlıyorsunuz ?

Her fırsatta diyalog kanallarının açık olduğunu ve milletten hiçbir şey gizlemediklerini söyleyen hükümet gerçeği söylemiyor. Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren yasa değişiklikleriyle ilgili Konfederasyonumuza hiçbir bilgi sunulmadı. Yapılması planlanan değişikliklerin ayrıntılarını gazete köşelerinden öğreniyoruz. Toplu görüşmelerde mutabakat altına alınan birkaç maddenin, taslağa dahil edilerek kamu personel rejiminde yapılması planlanan köklü değişikliğe zemin hazırlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Anayasa değişiklik paketine memurlara toplu görüşme hakkını ekleyerek tepkileri giderme gayreti içerisinde olanlar şimdi de memurun iş güvencesini yok etmek amacıyla yola çıktıkları değişiklikte toplu görüşmelerde karar altına alınan yüzlerce konudan birkaçını kullanarak asıl gayelerini örtbas etmeye çalışmaktadırlar.

Türkiye Kamu-Sen olarak uyarıyoruz: Bilinmelidir ki memurun iş güvencesine dokundurtmayız. Aksi takdirde bedelini ödemek zorunda kalırsınız!