SAYIN YALÇIN, BİLE BİLE LADES DEMEYİNİZ

MEB gösterilen bütün tepkilere rağmen Yönetici Atama Kılavuzunun 33 ve 35. Maddelerinde bugüne kadar bir değişiklik yapmadı. Bilindiği gibi başmüdür yardımcılığına başvurular    12 Şubat’ta başlayacak, 16 Şubat 2010 sona erecek.

 

Genel Başkan İsmail KONCUK, 33. Maddenin değiştirilmesi gerekliliği ile ilgili Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN’ı arayarak, kılavuzun 33. Maddesinin MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinin 19 Maddesine taban tabana ters olduğunu, dolayısıyla kılavuzun bu yönüyle değiştirilmesinin yönetmelik gereği olduğunu söyleyerek, yeni iptallere, yeni davalara konu olmadan bu yanlış değerlendirme değiştirilmelidir, dedi.

 

Genel Müdür Yalçın ise, kendilerinin bu şekilde uygulamanın daha iyi olacağını değerlendirdiklerini söyleyerek, konuyla ilgili geniş bir değerlendirme yapmadı ancak Kılavuzun 33. Maddesi yönetmeliğe uygundur diyemedi.

 

Türk Eğitim Sen olarak, tekrar uyarıyoruz, yönetici atamaların yapılmasında büyük gayret ve emeğini gördüğümüz Sayın Necmettin YALÇIN, bile bile lades dememeli ve bu değerlendirmeyi acilen değiştirmelidir.33. Maddedeki bu yanlış ve yanlı değerlendirme, açıkça bir takım çevreleri korumaya yöneliktir, bu çevreler daha önce müdürlük ve müdürbaş yardımcılığı yapmış kişileri kendi adamı olarak görmemektedir. Dolayısıyla, geçmişte onca emek vermiş söz konusu yöneticilerin ekarte edilmesini ve kendi adamlarının atanmasını sağlamak istemektedirler.

 

Bu uygulamaya Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN zemin hazırlamamalı, alet olmamalıdır. Türk Eğitim Sen, yönetici atamalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasından yanadır, yeni iptaller istememektedir. Ancak, bu arzumuz yapılan haksızlıklara göz yumacağımız anlamına gelmemelidir. Bu haksızlık giderilmeden, atamaların yapılması halinde hem bu kılavuzun yayınlanmasında sorumluluğu olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak hem de atamaların iptali için dava açacağız. Açılacak böyle bir davada sonucun ne olacağı açıktır. Böyle bir dava tüm atamaların iptalini sağlayacaktır.

 

Bütün bu sebeplerle, MEB ve Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN, kılavuzun 33. ve 35. Maddelerini derhal değiştirmelidir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ