MÜLAKATI KİRLETENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK;MÜLAKATI KİRLETENLERİ AFFETMEYECEĞİZ, DEDİ.

MEB Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği doğrultusunda, mülakatla okul müdürü atama dönemi resmen başladı. Türk Eğitim Sen olarak, mülakatın iptaline yönelik açtığımız dava devam etmektedir.

Birkaç ilde mülakat tamamlandı, mülakat işini dürüstçe yapan  il milli eğitim müdürlükleri olduğu gibi, bu işi sulandıran, elindeki liste doğrultusunda mülakat puanı veren il milli eğitim müdürlükleri de vardır.

Bunlardan en belirgini Denizli ve Karabük il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan şaibeli sözlü sınavlarıdır. Denizli ilinde, yazılı sınavda yüksek puan aldığı halde, mülakatta düşük puan alanlar olduğu gibi, yazılı sınavı düşük olduğu halde mülakat puanı çok yüksek olanlar da bulunmaktadır.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan mülakatta ise, geçici görevli üç şube müdürüne tam puan olan, 100 verilmesi, eğitim çalışanları tarafından infialle karşılanmıştır. Karabük MEM tarafından, diğer yönetici adaylarına da yüksek puan verilmiş olmasına rağmen, 100 tam puan verilen üç kişinin, geçici görevli şube müdürü olması, torpilin, adam kayırmanın açık bir göstergesidir.

Benzer örneklerin diğer illerde de yaşanacağı endişesi, tüm yönetici adaylarınca yaşanmaktadır. Türk Eğitim Sen teşkilatları, yapılan bu sınavları çok yakından takip etmektedir. Yapılacak mülakatı kirleten milli eğitim müdürlerinin o ilde kaybettiği güveni, yeniden kazanması mümkün değildir. İl müdürlerinden beklenen şeffaf, adil bir mülakat yapmalarıdır. Hiç kimsenin kara kaşı kara gözü için, il müdürlerinin, adının şaibe ile anılmasına fırsat vermemeleri gerekir. Birilerini korumak, başkalarına haksızlık yapmak demektir.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından alınan karar gereği, ilinde yapılan mülakatı, kirleten, açık taraf tutan il müdürlerinin istifası, şubelerimizce yapılan eylemlerle istenecek, yapılan bu eylem bir defa ile de sınırlı kalmayacak, her fırsatta, bu kirli işe bulaşan il müdürlerinin şaibeli olduğu, milli eğitim müdürlüğü yapma hakkını kaybettiği  söylenmeye devam edilecektir. Mülakatı kirleten il müdürleri, her gittiği yerde, Türk Eğitim Sen şubelerince protesto edilecek, istifa etmesi yüksek sesle söylenecektir.

Mülakatı kirleten il müdürleri ve sözlü komisyon üyeleri, eğitim çalışanlarının vicdanında asla aklanmayacaktır. Yaşanan bu rezaleti seyreden, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya yönelik, istifa et, Nabi Avcı, eylemleri organize edilecektir.Şube müdürlüklerine yapılan şaibeli görevlendirmelerden sonra, eğitim çalışanlarının, yeni yandaş kadrolar yaratılmasına, artık, tahammülünün kalmadığı görülmelidir.

Başta Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Müstaşar Yusuf Tekin ve tüm il milli eğitim müdürlerini adil olmaya, taraflı davranmamaya davet ediyoruz. Aksi takdirde, yaşanacak eylemlerin, tüm sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ