22 SORUDA TOPLU SÖZLEŞME REZALETİ

 

Toplu Sözleşmede 2 oturum sonucunda imza atıldı.Neden böyle oldu, neden önümüzde 23 gün daha süre varken, memurlarımızın birikmiş sıkıntılarına çözüm aranmadı, neden alel acele imza atıldı, kimden, neden, ne kaçırdı?Sendika olarak yaklaşan seçim sürecinde elimiz bu kadar güçlü iken, bize göre anlamlı , bir çoğuna göre anlamsız bir imza atılarak kim kimi kurtardı?Türkiye Kamu sen olarak, aşağıdaki soruların öncelikle kamu çalışanlarınca cevaplandırılmasını istiyoruz, imzayı atan sendika zaten bu soruların cevabını biliyor ama cevapları da yalan ve dolan üzerine olacaktır, her zaman olduğu gibi.İşte sorularımız. 

1- Önünüzde memurlarımızın birikmiş sorunlarının tartışılması için, Hakem Kurulu da dahil olmak üzere 23 günlük süre varken neden bu rezalete imza attınız?

2- Bu rezalete imza atmak için herhangi bir siyasi baskı ile karşılaştınız mı, karşılaştıysanız siyasi baskıya neden direnç göster(e)mediniz?

3- AKP Hükümetine herhangi bir diyet borcunuz var mıdır?

4- Sizce genel ve hizmet kollarına ait yüzlerce sorunun tamamı, 2 oturumda yeterince tartışılıp, pazarlık konusu yapılabilmiş midir?

5- Yıllardır mağdur edilen akademisyenlerin sorunlarını çözmek için önünüzdeki 23 günlük süreyi kullanmamanızın sebebi nedir?

6- Bugün itibarı ile 1457 TL ek ödeme alan kamu görevlilerinin varlığına rağmen yıllardır 473 TL ek ödemeye mahkûm edilen öğretmenlerimizin sorunları 2014 yılının Temmuz ayında eğitim, öğretim tazminatlarına eklenecek brüt 150 TL ile çözülebilir mi?

7- Hizmet kollarına ait sorunlar tartışılamadığı için geçen yıl Türkiye Kamu-Sen’in mücadelesi ile kamu görevlilerinin müktesebatına işlenen konular tekrar sözleşme metnine yazıldı ve hizmet kollarının toplu sözleşme metinleri, geçen yılki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının tekrarı haline geldi. Dolayısı ile hizmet kollarında kayda değer herhangi bir kazanım elde edilemediği ve elinizde bu konuları müzakere etme imkânı bulunduğu halde, 2 gün içinde toplu sözleşme imzalanması memurların masada satılması değil midir?

8- 2014 yılının tamamı için 175 TL brüt zammın anlamı, yıllık toplam 123 TL net zam değil midir? 2015 yılı için %3+%3 zam hangi memurun ve emeklinin ekonomik sorununu çözebilecek niteliktedir?

9- Sizin hesaplarınıza göre Ağustos 2013 itibarı ile 1876 TL olan (sosyal yardımlar dahil) en düşük dereceli memur maaşına 2014’te yapılacak 123 TL zam, oransal olarak %6,6’ya denk gelmez mi?

10- Ağustos 2013 itibarı ile 2400 TL (sosyal yardımlar dahil) olan ortalama memur maaşı 2014 yılının tamamında 123 TL artışla %5,2 zamlanmış olmayacak mıdır?

11- 2014 yılında aile yardımı, çocuk parası, ek ödeme, özel hizmet tazminatı, ek ders ücretleri ve fazla mesai ücretlerine yapılacak zam oranı koskoca bir SIFIR mıdır, değil midir?

12- Toplu sözleşme görüşmelerinde ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fon, fazla mesai gibi tüm ödemelerin emekli maaşına esas sayılması ve emekli ikramiyesindeki 30 yıllık sınırın kaldırılması konusu yeterince müzakere edilmiş midir?

13- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin taleplerini, ek gösterge sorunlarını, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi talebini, fazla mesai sorunlarını, uzmanların sorunlarını, fiili hizmet, sağlık çalışanlarının ve döner sermayeli kurumlarda çalışanların sorunlarını, izinler, sosyal güvenlik, emeklilik, disiplin, 399 sayılı KHK’lı çalışanların sorunları gibi tüm kamu görevlilerini ilgilendiren sorunları neden görmezden geldiniz?

14- Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek maaş zamlarının vergi dilimi nedeniyle uçup gitmesine engel olmak aklınıza hiç gelmemiş midir?

15- 4/C’li çalışanlarımızın sorunu maaş mıdır yoksa güvencesizlik midir? Maaşlara yapılan bu artışla 4/C’li çalışanlarımıza sus payı vererek “güvencesiz istihdama devam” mı, demek istediniz?

16- Eğer 4/C’li personele kadro verilmiş olsaydı, söz konusu personelin maaşı, en azından size göre en düşük memur maaşı olan, 2010 TL’ye yükselecekti. Yani 4/C’lilerin maaşında yaklaşık olarak 1000 TL’lik bir artış olacaktı. Bu durumda 4/C’li çalışanlarımız, masada satılmış olmuyorlar mı?

17- Milyonlarca çalışanı ve emekliyi %2 ile %7 arasında bir maaş artışına mahkûm edip buna da tarihi başarı demek hangi ahlak anlayışına uygundur?

18- Ağustos itibarı ile yıllık enflasyon %8,8 iken en yüksek %7’lik bir artışa imza atmanın neresi tarihi başarıdır?

19- 2014 yılında enflasyonun %7 veya üzerinde gerçekleşmesi durumunda memur maaşının erimemesi için sözleşmeye neden hüküm koydur(a)madınız? Yoksa 2014 yılı için enflasyon farkı maddesi, altına imza attığınız satış sözleşmesinin foyalarını mı ortaya dökecekti?

20- Şu mübarek günlerde milyonlarca kamu görevlisinin gözlerinin içine baka baka yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak, kul hakkı yemek ne derece doğrudur?

21- Sarı sendikanın tarifini yapar mısınız?

22- Bütün bu gerçekler ışığında, sürecin tamamlanmasına 23 gün kala, yangından mal kaçırır gibi imzaladığınız satış sözleşmesini hala tarihi bir başarı olarak görebiliyor musunuz?

TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ