HİKMET ÇOLAK'TAN TARİHİ BİR HATA DAHA

MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, aşağıdaki durum oluşmaktadır.

"1-Açıktan, kurumlar arası ve kurum içi atamalarda devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınmayacak tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacaktır.

2-Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarında çalışanlardan öğretmen olarak atanmak isteyenlerde Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama da ki gibi KPSS puanı ile atanacaklardır.

3-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7’lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1’ e indirilmiştir.

4-Asıl Devlet memurları da ilk atama yoluyla öğretmenliğe başvurabilecekler”(Ahmet Kandemir memurlar.net editörü)

Bu değişikliğin hemen atamalardan önce yapılmasının hiçbir mantığı bulunmamaktadır. Dere geçerken at değiştirmek, anlamına gelen ve hiçbir vicdani ölçüyle bağdaşmayan bu değişiklik, atanma isteğindeki pek çok kişiyi, adeta ters köşeye yatırmıştır.

Daha önce hizmet süresine göre yapılan atamaların, şimdi tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olması büyük bir hatadır. 7 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’ye girmeyen bu durumdaki kişiler mağdur edilmiştir. Eski yönetmeliğe güvenerek, KPSS’ye girmeyen bir çok kişi ne yapacağını şaşırmış durumdadır.

Bu durumda olanların dava açması halinde, kazanacağı mutlaktır. MEB yine yapacağını yapmış, yapacağı değişikliğin hangi sonuçları doğuracağını düşünemeyen, burnunun ucunu görmeyen MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Hikmet Çolak yine tarihi bir hataya imza atmıştır. Bakan Ömer Dinçer’e sözümüz yok, o bu işlerin ne anlama geldiğini, zaten, öngörememektedir.

Türk Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bir çok haberde, Hikmet Çolak genel müdür olarak devam ettiği sürece daha bir çok konuda problem yaşanacağını dile getirmiştik.350 bin ataması yapılmayan öğretmen olduğunu, bizden daha iyi bilen ve dile getiren bir başka sendika yoktur. Ancak, böyle olması dahi, başkalarının kazanılmış haklarını bir çırpıda ellerinden almak sonucunu doğurmamalıdır. Bir hukuk devletinde, ben verdim, ben alırım sonucu beni ilgilendirmez mantığı hakim olamaz.

Türk Eğitim Sen olarak başta Bakan Ömer Dinçer, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak ve bu konuda sorumluluk mevkiinde olan tüm bürokratları kendine gelmeye çağırıyoruz. Yetkilerinizi kullanmak, başkalarını mağdur etme hakkını size vermez.Aklınızı başınıza alın, eğitim ve eğitim çalışanlarını ne hale getirdiğinizi görün.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ