MEMURA SİYASET HAKKINA AKP VE CHP ENGELİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un yeni anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin basın açıklamasıdır. 

 

"Anayasa değişiklik çalışmaları TBMM’de oluşturulan uzlaşma komisyonunda görüşülüyor. Gelinen gündem maddesi, memura siyaset hakkı. Bu konu bugün TBMM’de tartışıldı.

Türkiye Kamu Sen olarak, bize ulaşan bilgilere göre, memura siyaset hakkı verilmesi, MHP temsilcileri tarafından desteklendi. MHP temsilcisi milletvekilleri, memurun siyasi partilere üye olması, siyaset yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. AKP ve CHP ise memura siyaset hakkı verilmesine karşı çıktı.

Türkiye Kamu Sen olarak, AKP ve CHP’nin, memura siyaset hakkı verilmesi doğrultusunda yapılacak olan anayasa değişikliğine karşı olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Partizanlık yapmakla, siyaset yapmak arasında çok kalın bir çizgi bulunmaktadır. Yanlış olan, siyaset yapmak değil, partizanca davranmaktır.

Türkiye’nin en entelektüel kesimini oluşturan devlet memurlarının, siyaset yapmasının önüne engeller koymak, öncelikle ülkeye yapılmış bir haksızlık olacaktır. Bu ülkenin kaynakları ile yetişmiş, okumuş milyonlarca devlet memuruna, sen bu ülke ile ilgili düşünme, tavır alma siyaseti biz yaparız, siz kararlara uyarsınız anlamına gelen siyaset yasağı, en aydın kesim olan memurun, bu ülke ile ilgili düşünmesine engel olmakla eşdeğerdir.

Burada karşı çıkılması gereken, memurun siyaset yapmasına engel olmak olmamalıdır. Memurun, hatta her kesin partizanca davranmasına engel olacak düzenlemeler yapılmalı, ancak siyaset hakkı bir insan hakkı olarak görülmelidir.

Türkiye Kamu Sen olarak, AKP ve CHP’yi memura siyaset hakkı konusunda daha etraflıca düşünmeye davet ediyoruz. MHP’yi bu anlamda tebrik ediyoruz. İnanıyoruz ki, AKP ve CHP’de bu konuda bir kuru inatlaşma içerisine girmeksizin “memura siyaset hakkı” konusunu tekrar değerlendirecektir Memurıun siyaset yapması konusunda ülkemizde fiili bir durum vardır, anayasa bu fiili duruma uygun olarak yapılmalı ve memurun siyaset yapma hakkının legal sınırları çizilmelidir.."

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ