4 SEVK HAKKI, TÜRK EĞİTİM SEN ve GERÇEKLER

4 SEVK HAKKI, TÜRK EĞİTİM SEN ve GERÇEKLER

4 Sevk hakkı ile ilgili açtığımız dava ile ilgili bazı internet sitelerinde ve sendikamıza yapınlan başvurularda konu ile ilgili yanlış anlamalar oluştuğu anlaşılmaktadır. Olay şu şekildedir.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hemen seçim öncesinde, böyle bir talebimiz olmamasına rağmen, öğretmenlerin ayda 4 sevk alabileceği ve sevk alması durumunda ek ders ücretinin kesilmeyeceği doğrultusunda bir düzenleme yapmış, seçimden bir müddet sonra bunun istismar edildiği ve keyfi sevk alındığı gerekçesi ile iptal edildiğini duyurmuştu. Yani MEB her zaman olduğu gibi kendisi çalmış kendisi oynamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak bu düzenlemenin iptal edilebileceğini ancak, bunun yerine öğretmenlerin mevsim şartları,  dini bayram tatillerinde, seçim tatilleri(Bakanlar Kurulu kararları ile problem çözülebilmektedir), ÖSS ve SBS gibi sebeplerle öğrencinin okula gelmediği günlerde ek ders ücretinin kesilmemesi gerektiğini belirttik. Ayrıca, öğretmenlerin ek derslerinin hesaplanma yönteminin, öğretmenlerin ek ders almaması hesabı üzerine kurulduğunu, bu düzenlemenin de iptal edilerek, eski hesaplama yöntemine dönülmesi gerektiğini belirttik. Milli Eğitim Bakanlığı bu uyarılarımızı dikkate almadı. Halbu ki, benzer durumda SHÇEK ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda çalışan eğitimcilerin ücretleri kesilmemekteydi.

Şöyle düşünelim, bir öğretmen veya idareci ay sonunda eline geçecek maaş ve ek ders ücretini hesap ederek borçlanıyor ama ay sonu geldiğinde hesaplı, hesapsız tatiller sebebiyle eline geçen ek ders ücreti 200-250 TL civarında düşüyor. Bu durumda bu kişinin ödeme güçlüğü içine girmesi söz konusu olacaktır. 200-250 TL bir devlet memuru için önemli bir gelirdir. Ortalama öğretmen maaşının 1550 TL olduğu düşünüldüğünde maaşının  yüzde 15-20 sine tekabül etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu uyarılarımıza kulak tıkamış ve istediğimiz doğrultuda bir düzenleme yapmamıştır.Bu sebeple, sendikamız tarafından o tarihlerde konu yargıya taşınmıştır. Açtığımız dava Danıştay nezdinde kabul görmüş ve kazanılmıştır. Yargı verdiği kararda ayda  4 gün sevk alınması halinde ek ders ücretinin kesilemeyeceğine hükmetmiştir. Ancak, MEB yeni düzenlemeler yaparak sevk alındıktan belli bir saat sonra işyerine dönülmesini, aksi takdirde ek ders ücretinin kesileceğini bildiren çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerde MEB bazen ek ders ücretinin kesilemeyeceğine, bazen da kesileceğine dair görüşler yayınlayarak kendisine de ters düşmüştür.

Diyarbakır Valiliğine MEB tarafından gönderilen yazıda da belli bir sürede işyerinde olunmaması durumunda ek derslerin kesileceğine dair görüş beyan etmiştir. Türk Eğitim Sen bu yazınının mahkeme kararına uygun olmadığına dair yeni bir dava açmıştır. Bu yeni dava bazı eğitimciler tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriyi ortaya koyanlar “hırsızın hiç mi suçu yok” sorusunu da cevaplamak durumundadır.

Türk Eğitim Sen sendikadır, sendikalar elbette üyelerinin haklarını korumak adına çalışmalar yapmak durumundadır. Kaldı ki, ek dersi kesilen öğretmenlerimizin tamamı ayda 4 sevk alıyor, gibi bir tespit yapmak ta mümkün değildir. Ayda bir sevk alana da aynı muamele yapılmaktadır. Türk Eğitim Sen elbette keyfi sevk alınmasına taraftar olamaz, öğrencilerimizin derslerinin aksaması asla bizim isteğimiz olamaz. Ancak, sendikamızı inatla anlamayanlar şu soruyu da cevaplandırmak zorundadır, öğrencilerin derslerinin aksaması Milli Eğitim Bakanlığını hiç mi ilgilendirmemektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı 4 sevk hakkının derslerin işlenişini etkilediğine inanıyor ve bunu önemsiyorsa Türk Eğitim Sen ve diğer sendikalarla masaya otursun, 4 sevk uygulamasını kaldırsın, ek derslemizin hesaplanma yöntemini değiştirsin, yukarda ifade ettiğimiz tatillerde ek ders kesilmeyeceğine dair yeni bir karar yayınlasın. Ancak, bu düzenleme yapılmazsa hiç kimse Türk Eğitim Sen’den kazanılmış bir haktan vazgeçmesini beklemesin, bu kişiler  bir şey yapmak istiyorlarsa gitsinler Milli Eğitim Bakanlığını uyarsınlar, Türk Eğitim Sen sendikadır ve hiçbir zaman, bazıları gibi, Kanarya Sevenler Derneği olmayacaktır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ