İHANET MADDESİ, ŞÛRA KARARLARI ARASINDAN ÇIKARILDI

      Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un, 22.12.2010 tarihinde yaptığında basın açıklamasıdır.

İHANET MADDESİ, ŞÛRA KARARLARI ARASINDAN ÇIKARILDI

 

Bilindiği gibi 18. Milli Eğitim Şûrasında, Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul liderliği komisyon raporunun 33. Maddesi, “Törenler ve toplantılar, paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından, kültürü etkileme, değiştirme ve yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” şeklindeydi.  

 

İstismara açık olan bu karar doğrultusunda, artık İstiklal Marşımızın, Andımızın okunması ve milli bayramlarla ilgili törenlere katılım zorunlu olmayacaktı. Türk Eğitim-Sen olarak bu ihanet maddesinin, şûra kararları arasında yer almaması için hem Talim Terbiye Kurulu’na, hem de Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya yazı göndermiştik. Hatta bu maddenin şûra kararları arasında yer alması durumunda, Türkiye’nin her yerinde eylem yapacağımızı da ifade etmiştik. Ayrıca Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Merdan Tufan ile yaptığımız görüşmede, maddenin yeniden düzenlenmesini istemiştik.

 

Büyük bir ustalıkla hazırlanan ve el altından geçirilen bu madde, toplumda bir kesimin İstiklal Marşımızdan, milli bayramlardan rahatsızlık duyduğunun en somut kanıtıdır. Öte yandan Ulu Önder Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de açtığı TBMM çatısı altında bugün bölücü söylemler dikkat çekmekte, PKK terör örgütünün talepleri dillendirilmektedir. Ayrı bir devlet kurma peşinde olanlar, demokratik özerklik, ana dilde eğitim gibi çeşitli taleplerle karşımıza çıkmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin eseri olan bu tablo, 87 yıllık cumhuriyet tarihine düşen kara bir lekedir. Açılım adı altında bölücü güçlerin daha da palazlanmasına neden olanlar, bunun sorumluluğunu da taşımalıdır. Bu topraklarda kardeşçe yaşayan insanlarımız arasında ayrıştırma politikası uygulanması, üniter yapının ortadan kaldırılması, milli birlik ve beraberliğimizin zedelenmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu noktada, özerkliğin, federasyonun, iki dilliliğin tartışıldığı bir dönemde, Milli Eğitim Şûrasında böylesine bir karar alınması, birtakım odakların amacına hizmet etmiş olacaktı.

 

Türk Eğitim-Sen’in gayretleri sonucunda söz konusu madde şûra kararları arasında değiştirilerek yer almıştır.  Numarası değiştirilen maddenin yeni hali şu şekildedir:

 

Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul liderliği

 

Madde 29. Ulusal ve resmi bayram törenleri ile belirli gün ve haftalarda yapılacak toplantılar ve kutlamalar; toplumda bütünleşme, paylaşma, denetim ve kontrol mekanizmaları olup yönetimlerce bu faaliyetler şenlik ve festival şeklinde kutlanmalı, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanmalıdır. Bu faaliyetler kültürü etkilemeyi ve yeni değerlerden etkilenmeyi, ortak duygu ve değerlerin devamlılığını sağlayacak, ancak öğrencilerin derslerden uzun süre ayrı kalmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

 

Ne yazık ki; İstiklal Marşının, öğrenci andının, milli bayramlar için yapılan törenlerin tartışmaya açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyetin bize en büyük kazanımlarını içine sindiremeyenler, harekete geçmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak öğrenci andının kaldırılması için propaganda yürütenleri, İstiklal Marşımızı tartışma konusu yapanları, milli bayramlarda yapılan törenlerle kavgalı olanları şiddet ve nefretle kınıyoruz.  Bu noktada, ihanet maddesinin sendikamızın talepleri doğrultusunda değiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk Eğitim-Sen; ülkemizin birliği ve dirliğine dinamit konulmasına, Cumhuriyetin kazanımlarına, değerlerimize saldırılmasına müsaade etmeyecektir.    

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.