ANADOLU LİSESİNE SAHTE KAYITLA ÖĞRETMEN ATANDI

Türk Eğitim-Sen; Kütahya Abdurrahman Paşa İlköğretim Okulu Türkçe  Öğretmeni Sait ÖZDEK’in, daha önceden “Anadolu” statüsü taşıyan bir okulda görev yaptığı gerekçesiyle, 22.12.2009 tarihinde Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak  mevzuata aykırı olarak atandığını ortaya çıkardı. 

Şöyle ki: Abdurrahman Paşa İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Sait ÖZDEK,  daha önceden Anadolu liselerinde hiç görev yapmadığı halde, Mebbis modülü üzerinde görev yapmış gibi gösterilmiş ve ÖZDEK’in Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi’ne ataması yapılmıştır.

ÖZDEK; 1989-1993 yılları arasında Kayseri Bünyan Lisesi’nde Edebiyat öğretmeni olarak çalışmıştır. Ancak Mebbis’te aynı öğretmen 1989-1993 tarihleri arasında Kayseri Bünyan Anadolu Lisesi’nde çalışmış olarak gösterilmiştir. Mebbis sisteminde Anadolu Lisesi’nde görev yapmış olarak yer alan ÖZDEK, Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi’ne 22.12.2009 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanmıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “Yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu, Mebbis modülüne adı geçen kişinin bilgilerinin,  gerçeğe aykırı bilgiler içerecek şekilde girildiği, söz konusu atamayı yapan yetkililerin konuyu inceleyip araştırmadan, görevlerini kötüye kullanarak atama yapmak suretiyle bu kişiye menfaat sağladıkları, onun yerine atanabilecek durumda olan kişilerin haklarının ihlal edildiği, adı geçen kişinin Anadolu liselerinde çalışma şartlarını taşıyan bir öğretmen olmaması nedeniyle,  hak eden diğer öğretmenlerden hakkının gasp edildiği açıktır. Bu yönüyle adı geçen kişiye görevin kötüye kullanılarak menfaat sağlanması söz konusudur.”

ÖZDEK’in özlük ve sicil dosyası, Mebbis kayıtları ve söz konusu atamaya ilişkin evrak ve dokümanlar incelendiğinde yapılan üç kağıtçılık, sahtekarlık görülmektedir. Bu belgeler, adı geçen kişinin, şimdiye kadar “Anadolu” sıfatı taşıyan hiçbir okulda görev yapmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ÖZDEK’in Anadolu Öğretmen Lisesi’ne öğretmen olarak atama şartlarını taşımamasına rağmen atanması usulsüzdür.

Genel Başkan KONCUK, Türk Eğitim-Sen olarak, hakkın, hukukun, dürüstlüğün Milli Eğitim Bakanlığı’nda hakim olması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “ Ancak MEB’de şaibeli olaylar yaşanmaktadır. MEB bu tür olayların engellenmesi konusunda tek bir adım atmamaktadır. Anadolu Lisesinde görev yapmadığı halde Mebbis’te değişiklik yapılarak, bu öğretmenin Anadolu Lisesi’nde görev yapmış şekilde gösterilmesi ve Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanması büyük bir skandaldır. MEB derhal bu usulsüzlüğe cevap vermelidir. Bu şekilde sahte bilgilerle ataması yapılan kaç kişi bulunmaktadır? Bu işin sorumluları derhal bulunmalı ve hak ettiği halde atanamayan öğretmenler adına sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU artık Milli Eğitim Bakanı olduğunu hatırlamalı ve Bakanlığına sahip çıkmalıdır.”

 23.02.2010-HABERTÜRK GAZETESİNİN HABERİ