TÜRK EĞİTİM-SEN ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, sendikamızın düzenleyeceği üniversite sempozyumu ile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

 

TÜRK EĞİTİM-SEN ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYOR

Üniversiteler, toplumsal kalkınmasının mihenk taşı, ülkemizin dünyaya açılan pencereleridir.  Ülkelerin geleceklerine yön veren, gelişmişlik düzeyinin en önemli anahtarı olan üniversiteler, çağdaş ve bilimsel eğitimin de olmazsa olmazıdır.

 

Ülkemizde, üniversiteler vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu nedenle yükseköğretimde kaliteyi sağlamak çok önemlidir. Yükseköğretimde kaliteyi sağlamak için ise; üniversitelerin bilgi teknolojileri ile donatılması, akademik ve idari personelin maddi, özlük ve idari tatmininin sağlanması, bilimsel çalışmalar için yeterli kaynak ayrılması, bilimselliğin ön planda tutulup, nitelikli eğitim-öğretimin yapılması, üniversite çalışanlarının önündeki örgütlenmeye ilişkin engellerin kaldırılması, demokratik ve katılımcı yaklaşımların hâkim olması şarttır.

           

Sorumlu sendikacılık anlayışıyla hareket eden Türk Eğitim-Sen geçtiğimiz yıllarda üniversite kurultayları düzenleyerek, üniversitelerin, üniversite çalışanlarının sorunlarını gündemde tutmuştur. Sendikamız bu yıl ise, üniversite sempozyumu düzenleyerek, yükseköğretime yeni bir katkı sağlayacak, üniversitelere farklı bir soluk getirecektir.

 

Türk Eğitim-Sen, 16-18 Nisan tarihleri arasında Ankara'da “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz” konulu sempozyum düzenleyecektir. Toplumsal kalkınmanın taşıyıcı unsuru olan üniversitelerimizin içerisinde bulunduğu mevcut durumu analiz etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100. yıl vizyonu doğrultusunda üniversitelerimizin işlevine katkı bulunmak amacıyla yapılacak sempozyumda, 28 başlık altında belirlenen konular mercek altına alınacaktır.

 

Sempozyumda; üniversitelerde bilimsel ve akademik sorunlar, akademik ve idari personelin idari ve özlük durumu, YÖK-Üniversiteler ilişkisi, üniversite çalışanlarının örgütlenme sorunları, ortaöğretim-yükseköğrenim ilişkisinde yönlendirme ve planlama sorunları, Türkiye’nin yükseköğretim politikası, yeni kurulan üniversitelerin durumu, rektör, dekan, yönetim kurulları v.b. seçim usulü ve atama sorunları, Türkiye üniversitelerinin gelişmiş ülke üniversiteleriyle karşılaştırılması, 100. yılında gelişmiş ülke Türkiye vizyonunda üniversitelerin işlevi gibi konular ele alınacaktır.

 

Sempozyumun bilim ve danışma kurulu 31 akademisyenden oluşacak, Genel Koordinatörlüğü Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Elmas tarafından yapılacaktır. Bildirilerin hazırlanacağı ve değerlendirileceği sempozyum; Türkiye’de üniversitelerin, üniversite çalışanlarının önemine bir kez daha vurgu yapacak, bilim üreten üniversitelerimizin kemikleşmiş sorunlarına ışık tutacak, çözüm yolları üretecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.