MEB'İN AÇIKLAMASI, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığı 31/12/2009 tarihinde bir açıklama yaparak öğretmen alım politikası hakkında bilgi verdi. Şu cümleler manidardır:” Yukarıda da görüldüğü üzere Bakanlığımıza 2009 yılına ait tahsis edilmiş kadro kalmamasına rağmen Kasım ve Aralık aylarında iki dönem hariçten atama yapılmıştır. 2009 yılı plan dâhilinde olmamasına rağmen 10.000 kadrolu, 16.122 sözleşmeli toplamda 26.122 Öğretmen atama/görevlendirmesi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122 öğretmen adayının 2009 yılında atama/görevlendirmesi yapılarak eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılması sağlanmıştır.

 

Bu ifadelerden ne anlamamız gerektiği konusunda tereddütler oluşmuştur. Bilindiği üzere, Milli Eğitim bakanı Çubukçu, 2010 yılında Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştır. Ancak, söz konusu basın açıklamasında 40.000 öğretmen alınacağı ifadesi yer almamakta, aksine, “Dolayısıyla, ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122 öğretmen adayının 2009 yılında atama/görevlendirmesi yapılarak eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılması sağlanmıştır.” İfadesi ile kafaları karıştırmıştır. Bu açıklama ne demektir, daha önce 2010 yılı Ağustos ayında 40.000 öğretmen alınacağını açıklamıştık, ancak bu 40 bin atamanın 26.122’sini 2009 yılında aldık, demek mi istenmektedir. Bu durumda, 2010 yılı Ağustos ayında 40.000 değil de, 40.000-26.122=13.878 öğretmen mi atanacaktır. Yoksa, 2010 yılında 40.000 öğretmen atayacağız, buna 26.122 öğretmen daha ekledik ve 2009 yılında atamasını yaparak 66.122 öğretmen atamasını 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle yapmış olacağız mı, denilmek istenmiştir. Atama bekleyen öğretmen adayları, bu soruları sendikamıza iletmekte ve Bakanın bu soruları cevaplaması istenmektedir.

 

Türk Eğitim Sen olarak, bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. 2010 yılında yapılması gereken 26.122 atamayı 2009 yılında yaparak, eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılmıştır, ifadesi kafaları karıştırmıştır. Atanmayan öğretmen adayları MEB’in yeni bir oyunu ile karşı karşıya mıdır, yoksa basın açıklamasını kaleme alanların beceriksizliği sebebiyle mi kafalar karışmıştır. Türk Eğitim Sen, varsa, böyle bir kandırmacaya asla müsaade etmeyecektir.

 

Ayrıca, MEB’in yaptığı basın açıklamasında, Nimet ÇUBUKÇU’nun sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirme konusunda havlu attığı da görünmektedir. Açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: “2009 Aralık ayında yapılan Sözleşmeli Öğretmen görevlendirmeleri de 70.000 sözleşmeli pozisyonunun içinde oluşan 6.122 kişilik açıktan dolayı gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeli Öğretmen pozisyonlarında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda 70.000’e kadar sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesine devam edilecektir.”

 

Bu ifadeler, sözleşmeli öğretmen alımına devam edileceğini, şayet bir anlatım bozukluğu değilse, net olarak göstermektedir. Açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağı, çalışmaların devam ettiği şeklinde tek bir cümle bulunmamaktadır.

 

Anlaşılacağı üzere, MEB’in açıklaması kafalarda oluşan soruları gidermek yerine, yeni soruları akla getirmiştir. Türk Eğitim Sen Sayın Bakanın verdiği sözü tutmasını istemektedir. Bu söz tutuluncaya kadar, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU makamında gönül rahatlığı ile oturamayacaktır. Türk Eğitim Sen, söz verip de, kamuoyunu ve öğretmenleri umutlandıran, Sayın Çubukçu’yu, insanları aldatan bir Bakan olarak anacaktır. Milli Eğitim Bakanı sıfatına sahip bir kişinin böyle bir sıfatla anılmasını istemiyoruz. Bu sebeple, Sayın Çubukçu verdiği sözleri ya tutmalı ya da Bakanlık koltuğunu daha fazla meşgul etmemelidir.

 

Mücadelemiz sonuç alıncaya kadardır.Türk Eğitim Sen verdiği sözün arkasındadır, Mart ayında miting kaçınılmaz olmuştur. Bu mücadele, belki de sözleşmeli öğretmenler için son şans olabilir. Bu mücadelede, bütün sözleşmeli öğretmenleri yanımızda görmek istiyoruz. Verilecek destek, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, bu modern kölelik anlayışının son bulması için hayati önem arz etmektedir.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ