ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI’NDA TÜRK BAYRAĞI “KUMAŞ PARÇASI” OLARAK İFADE EDİLDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan İsmail KONCUK’un, Hayat Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda Türk bayrağı ile ilgili yer alan ifade hakkında açıklama yaptı.

 

İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI’NDA TÜRK BAYRAĞI “KUMAŞ PARÇASI” OLARAK İFADE EDİLDİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Hayat Bilgisi 1. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda; Türk Bayrağı, kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşan dikdörtgen “kumaş parçası” olarak tanımlanmıştır.

 

Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı “kumaş parçası” olarak tanımlamak büyük bir ayıptır.

 

Bu kitabı yazanlar ve kitaba onay veren Talim Terbiye Kurulu, böylesi bir hatayı nasıl yapabilmiştir? Kitabı yazanların Anayasa ve Bayrak Kanunu’nda yer alan tanımdan da mı haberi yoktur?

 

1982 Anayasasının 3. maddesinde Türk Bayrağı’nın tanımı şu şekilde yapılmıştır:

“ Türk bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

 

Bayrak Kanunun 2. maddesi’nde de Türk Bayrağının tanımı şöyledir:

Türk bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı albayraktır.”

 

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli bayrağıdır, birlik, bütünlük ve bağımsızlığımızın sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını temsil eden bayrağımız ile ilgili “kumaş parçası” tanımını kullanmak kimsenin haddi değildir, bu ülkeyi kuran Ulu Önder Atatürk’e, aziz şehitlerimize ve milletimize saygısızlıktır.

 

Türk bayrağı için manevi değerinden uzak bir tanım kullanmak, bayrağımızı “kumaş parçası” olarak belirterek, sıradanlaştırmak, öğretmenlerden öğrencilerine Türk bayrağını bu ifadeyle tanımlamasını istemek iyi niyetle açıklanacak bir durum olamaz.

 

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, kitapta bayrağımız için yazılan “kumaş parçası” ifadesi için derhal harekete geçmeli ve bu ifade İlköğretim Hayat Bilgisi 1. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı’ndan çıkarılmalıdır. Bu hatanın bilerek ya da bilmeyerek, nasıl yapılmış olursa olsun bahanesi olamaz. Ders sıralarında yerini alan kitaplarda ya da öğretmenlerin faydalandıkları kılavuz kitaplarında yapılan bu tür hatalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddiyetine yakışmamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.