DANIŞTAY KARARI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ MAĞDUR EDECEK

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, Danıştay kararı ile ilgili yaptığı basın açıklamasıdır.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Türk Eğitim-Sen olarak bu kararı yanlış buluyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada mesleki ve teknik eğitim oldukça revaçtadır. Ancak ülkemizde katsayı uygulaması nedeniyle mesleki ve teknik eğitime büyük bir darbe vurulmuştur. Öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime ilgisi azalmış, eğitim kalitesi düşmüş, vasıflı iş gücü bulmak imkânsız hale gelmiştir.

YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldırması mesleki ve teknik eğitimi canlandırmıştır. Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine üniversite umudu doğmuş, öğrenciler bu yarışta şansını denemek için oldukça heveslenmiştir.

Üniversite sınavına aylar kala, Danıştay’ın böyle bir karar alması, tüm mesleki ve teknik eğitim öğrencilerini mağdur edecek ve eğitim sistemi felç olacaktır. Üniversite sınavı için çalışan, özel ders alan, dershanelere giden mesleki ve teknik eğitim öğrencileri bulunmaktadır. Tüm bu öğrencilerin maddi ve manevi zararını kim telafi edecektir? Üstelik bu karar, Türkiye’yi teknoloji yarışında dünyadan uzaklaştıracak, mesleki ve teknik eğitimin istenilen düzeye ulaşmasına engel olacaktır.

Meslek ve teknik eğitim öğrencileri şu anda ne yapacaklarını bilemez durumdadır. Yüz binlerce öğrencinin üniversite okuma hakkının gasp edilmesi ve eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açılması hak ve hukukla bağdaşmamaktadır.

Ayrıca Danıştay’ın bu kararı Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen maddelerine aykırı olduğu gibi, önceden aynı daire tarafından verilmiş kararlara da aykırıdır. Hukuk gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcılık Danıştay’ın bu kararı ile çiğnenmiştir.

Meslek lisesi öğrencilerine yıllardır ciddi bir haksızlık yapılmaktadır. Bu haksızlıktan ne yazık ki siyasi partiler nemalanmaktadır. Bu noktada mesleki ve teknik lise öğrencilerinin üniversite okumasının önüne engeller konulması din istismarı yapan siyasi partilere tepsi içinde yağlı börek sunmak anlamına gelecektir. Katsayı sorununun devam etmesi bundan nemalanan siyasi partilerin iştahını kabartacaktır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında katsayı konusu pedagoji ilmi çerçevesinde ele alınmalı, siyasi tartışmalar bu konuya malzeme yapılmamalıdır. Aksi takdirde bundan bizim çocuklarımız zarar görecektir.

Bu bağlamda konu, YÖK’ün itirazı üzerine esastan görüşülmeye devam edecektir. Türk Eğitim-Sen olarak, katsayı ile ilgili esas karar verilirken, yukarıda anlattığımız gerekçelerin göz önüne alınacağına inanıyoruz. Ülkemizde eğitim-öğretimi kaosa sürükleyecek kararlar alınmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.