ÖĞRETMENLERE SAHİP ÇIKIN!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili sendikamızın yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.  

            Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde 3 bin 65 öğretmen üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirdi. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yapılan anket, Türkiye’de öğretmenlerin hangi koşullarda çalıştığını ortaya koymaktadır.

 

Ankete katılanların yüzde 65.3’ü ilköğretimde, yüzde 33’ü ortaöğretimde,  1.6’sı okul öncesinde görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 88.4’ü kadrolu, yüzde 8.6’sı sözleşmeli, yüzde 2.5’i de ücretli öğretmendir. Ankete katılanların yüzde 87.6’sı erkek, yüzde 12.3’ü kadındır. Ankete katılanların yüzde 86.1’i evli, yüzde 13.9’u bekârdır. Ankete katılanların yüzde 73.5’inin çocuğu var iken, yüzde 26.4’ü çocuğu olmadığını belirtmiştir. Çocuğu olan öğretmenlerin yüzde 35.2’sinin 1, yüzde 46.3’ünün 2, yüzde 14.8’inin 3, yüzde 3.6’sının da 4 ve üzerinde çocuğu bulunmaktadır.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60.4’Ü KİRADA OTURUYOR

            Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60.4’ü kirada oturduğunu, yüzde 39.5’i kirada oturmadığını belirtmektedir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70.5’İNİN KREDİ KARTI BORCU VAR

            Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.5’inin kredi kartı borcu varken, yüzde 29.4’ünün kredi kartı borcu yoktur.

            Öğretmenlere kredi kartına ya da bankaya ne kadar borcu bulunduğu sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 43.9’unun 1001-5000 TL, yüzde 18.6’sının 5001-10.000 TL, yüzde 16.4’ünün 10.001-20.000 TL, yüzde 7.1’inin 20.001-30.000 TL, yüzde 3.7’sinin 30.001-40.000 TL, yüzde 2.4’ünün 40.001-50.000 TL, yüzde 1.5’inin 50.001-60.000 TL, yüzde 1.7’sinin 60.001-70.000 TL, yüzde 4.4’ünün de 70.001 TL ve üzerinde borcu bulunmaktadır.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 21.6’SI MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE EŞİYLE AYRILMA NOKTASINA GELDİĞİ ZAMANLAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

            Maddi sorunlar öğretmenlerin aile hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ankete katılanların yüzde 33.3’ü ailesiyle yeteri kadar ilgilenemediğini, yüzde 18.7’si ailesine yönelik saldırgan tutum ve davranışlar sergilediğini, yüzde 14.7’si de eşiyle ve çocukları ile iyi bir diyalog kuramadığını söylemektedir. Maddi sorunların aile hayatını olumsuz etkilemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 33.2’dir.

 

            Öğretmenlerin yüzde 78.3’ü ekonomik nedenlerden dolayı eşiyle ayrılma noktasına geldiği zamanlar olmadığını, yüzde 21.6’sı maddi konular nedeniyle eşiyle ayrılma noktasına geldiği zamanlar olduğunu söylemiştir.

 

EKONOMİK SORUNLAR ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİSİNİ DE BOZDU

            Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 34.1’i ekonomik sorunlar nedeniyle sinir, kaygı, endişe gibi duygularında artış olduğunu, yüzde 17.5’i uyku bozukluğu olduğunu, yüzde 11.2’si dikkat dağınıklığı bulunduğunu, yüzde 7.5’i depresyonda olduğunu, yüzde 1.5’i de panik atak olduğunu belirtmektedir. Ekonomik sorunlar nedeniyle herhangi bir psikolojik sorun yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27’dir.

 

ÖĞRETMENLER MESLEKTAŞLARININ SAMİMİYETSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

            Öğretmenler meslektaşları ile olan ilişkilerinde ne tür sorunlar yaşıyor? Buna göre; ankete katılanların yüzde 61.4’ü ilişkilerde samimiyetsizlik, yüzde 19.9’u düşünce farklılıkları, yüzde 11.3’ü konuşma ve hitap şekillerindeki farklılıklar, yüzde 6,2’si uyum sorunu, yüzde 1’i de cinsiyet ayrımcılığı cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42.5’İ İDARECİLERİN ADAM KAYIRMA VE AYRIMCILIK YAPTIĞINA İNANIYOR

Öğretmenlere idarecilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını da sorduk. Öğretmenlerin yüzde 42.5’i adam kayırma ve ayrımcılık, yüzde 29.4’ü okulda yaşanan sorunlara duyarsızlık, yüzde 14.1’i baskıcı ve dayatmacı tutum, yüzde 13.9’u da sendikal farklılıklara göre davranma cevabını vermiştir.

 

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN DERSE İLGİSİZLİĞİNDEN YAKINIYOR

            Öğretmenler öğrencilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlarla karşılaşıyor? Ankete katılanların yüzde 34.6’sı öğrencilerin derse ilgisizliğinden, yüzde 24.6’sı öğrencilerin saygısız davranışlarından, yüzde 17.5’i öğrencilerin kendilerini ifade edememelerinden, yüzde 16.4’ü sınıfların kalabalıklığı nedeniyle yaşanan iletişim sorunundan, yüzde 6.7’si ise velilerin baskı ve tehditlerinden şikayetçi olduğunu belirtmektedir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62.7’Sİ MESLEĞİNİ SEVEREK YAPIYOR

Öğretmenlere mesleğini severek yapıp, yapmadıklarını da sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 62.7’si mesleğini severek yaptığını söylerken, yüzde 37.2’si mesleğini severek yapmadığını belirtmektedir.

Mesleğini severek yapmadığını belirtenlere bunun nedenlerini sorduk. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü mesleğini MEB’in öğretmenlere yanlış tutumu dolayısıyla severek yapmadığını söylerken; yüzde 28.4’ü öğretmenlik mesleğinin ücret ve özlük hakları açısından yetersiz olduğunu, yüzde 22.9’u kadrolaşma faaliyetlerinin hevesini kırdığını, yüzde 7.2’si de öğretmenlik mesleğinin ideali olmadığını ifade etmektedir.

 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 24.1’İ KİŞİSEL/MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN BÜTÇE AYIRAMIYOR

            Öğretmenlere kişisel/mesleki gelişimi için aylık ne kadar bütçe ayırıyor? Ankete katılanların yüzde 34.1’i herhangi bir bütçe ayıramıyorum derken; yüzde 26.6’sı 25 TL’den az, yüzde 19.1’i 25-50 TL, yüzde 7’si 51-75 TL, yüzde 6.2’si 76-100 TL, yüzde 3.8’i 101-125 TL, yüzde 3’ü de 126 TL ve üzerinde bütçe ayırdığını ifade etmektedir.

 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 69.6’SI ÖĞRETMENEVLERİNE HİÇ GİTMİYOR

            Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69.6’sı öğretmenevlerine hiç gitmediğini belirtirken; yüzde 26.4’ü ara sıra, yüzde 3.9’u da sık sık gittiğini söylemektedir.

Öğretmenevlerine hiç gitmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Ankete katılanların yüzde 45’i öğretmenevlerinin işlevini yitirdiğini, yüzde 27.7’si öğretmenevlerinin fiyatını yüksek bulduğunu, yüzde 13.9’u öğretmenevlerinden beklediği ilgi ve alakayı göremediğini, yüzde 13.2’si de öğretmenevlerinde verilen hizmeti yeterli bulmadığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER EĞİTİME-ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN BİR MAAŞ TUTARINDA VERİLMESİNİ İSTİYOR

Ankete katılan öğretmenlere eğitime-öğretime hazırlık ödeneği ile ilgili düşünceleri de soruldu. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 45.4’ü eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında verilmesini isterken, yüzde 28.4’ü eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu, yüzde 26.1’i de bu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarını kapması gerektiğini belirtmiştir.

 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 96.7’Sİ MEB’İN ÖĞRETMENLERE YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİĞİNİ BELİRTİYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96.7’si MEB’in öğretmenlere maddi, sosyal ve psikolojik olarak yeterli desteği vermediğini düşünmektedir.

 

ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSA İLK OLARAK ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME YAPACAĞINI SÖYLÜYOR

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı olsaydı acaba hangi sorunu öncelikli olarak çözerdi? Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 37.6’sı “öğretmenlerin ücretleri ve özlük haklarında düzenleme yapardım” derken, yüzde 19.1’i “kadrolaşma ve yandaş kayırmaya son verirdim”, yüzde 17.8’i “eğitime yeterli kaynak ayrılmasını sağlardım”, yüzde 12.5’i “öğretmenlikte farklı istihdam türlerine son verirdim”, yüzde 6.7’si “250 bin öğretmen adayının atamasını yapardım”, yüzde 6.1’i “derslik ve öğretmen açığı sorununu çözerdim” demektedir.

 

ÖĞRETMENLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK VE EKONOMİK SIKINTILAR

Öğretmenlere göre Türkiye’de yaşanan en büyük sorun işsizlik ve ekonomik sorunlardır. Öğretmenlerin yüzde 51’i işsizlik ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu düşünürken; yüzde 16.6’sı dışa bağımlılık, yüzde 15.6’sı terör, yüzde 9’u demokrasi sorunu, yüzde 6.8’i siyasi çekişmeler cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE 1.2’Sİ SİYASİLERİ DÜRÜST BULUYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 73.4’ü Türkiye’deki siyasetçileri dürüst bulmadığını, yüzde 25.2’si kısmen dürüst bulduğunu, yüzde 1.2’si de dürüst bulduğunu söylemektedir.

Ülkemizde ne yazık ki bu yıl da öğretmenler günü buruk kutlanmaktadır. Çünkü öğretmenlerimiz gerek maddi ve özlük, gerekse sosyal açısından hak ettikleri konumda değildir. Öğretmen atamaları, öğretmen açığını kapatmaktan uzaktır, atama bekleyen öğretmen adayları isyandadır, öğretmenlik kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil olarak farklı türlere ayrılmıştır. Tüm bunların yanı sıra anketten de görüleceği üzere öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tam anlamıyla destek aldığını düşünmemekte, ekonomik sıkıntılar ve işsizliği en büyük sorun olarak görmekte, siyasileri dürüst bulmamaktadır.

Türk Eğitim-Sen’in yaptığı bu anketin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmasını, öğretmenlerin beklentilerine cevap verilmesini, sorunların en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Aksi takdirde mutsuz, umutsuz öğretmenlerle eğitimi yarınlara taşımak, kaliteli, kalifiye öğrenci yetiştirmek mümkün olmayacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Anketi Görmek İçin Tıklayınız

TV HABERLERİ

Kanal D'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

 CNN Türk'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Habertürk'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Kanal 1 'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Kanal 24 'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Kanal B 'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Ulusal Kanal'da Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Kanal A'da Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Ses TV'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

TGRT'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Olay TV'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

 TRT 2'de Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

 

GAZETE HABERLERİ

Yavuz DONAT'ın Giriş Yazısı İçin Tıklayınız

Yavuz DONAT'ın Yazısı İçin Tıklayınız

Hürriyet Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Sedat ERGİN'in Yazısı İçin Tıklayınız

Hakan ÖZYILDIZ'ın Yazısı İçin Tıklayınız

Sabah Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Posta Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Tercüman Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Yeniçağ Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Ortadoğu Gazetesinde Yayınlanan Haber(1) İçin Tıklayınız

Ortadoğu Gazetesinde Yayınlanan Haber(2) İçin Tıklayınız

Bugün Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız

Birgün Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız