ÜNİVERSİTELİLER KAMU SEKTÖRÜNÜ TERCİH EDİYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, sendikamızın yaptığı üniversite öğrencilerine yönelik araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

 

Türk Eğitim-Sen, Gazi Üniversi tesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Erdal AKSOY ile birlikte üniversite öğrencileri ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan geniş çaplı anketin “üniversite öğrencilerinin eğitimden beklentileri ve sosyal ilişki kurma becerileri” ile “üniversite öğrencilerinin geleceğe bakışları” bölümünü şimdi açıklıyoruz. Kapalı ve açık uçlu soruların yöneltildiği anket çalışması; Marmara Üniversi tesi, Gazi Üniversi tesi, Dokuz Eylül Üniversi tesi, Karadeniz Teknik Üniversi tesi, Atatürk Üniversi tesi, Gaziantep Üniversi tesi olmak üzere toplam 6 üniversitede 953 üniversite öğrencisi üzerinde uygulandı.  Ankete katılanların yüzde 59,7’si kadın,  yüzde 40,3’ü erkektir.

 

ÖĞRENCİLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

Ankete katılan öğrencilere “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusunu yönelttik Buna göre öğrencilere göre Türkiye’nin en büyük sorunu yüzde 33 ile işsizliktir. Bunu yüzde 25.1 ile ekonomik kriz, yüzde 15 ile terör, yüzde 13.3 ile siyasal gerginlikler, yüzde 8.6 ile demokrasi sorunu, yüzde 1 ile AB ile ilişkiler sorunu takip etmektedir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 4’tür.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 60.3’ÜNÜN TERCİHİ KAMU SEKTÖRÜ

Anketten, öğrencilerin gönlünde kamu sektörü yattığı gerçeği ortaya çıktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra hangi sektörde çalışmak istediklerini sorduğumuz öğrencilerin; yüzde 60,3’ü kamu sektöründe, yüzde 25,1’i özel sektörde, yüzde 14,6’sı ise kendi işyerlerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Yaşanan ekonomik krizin mezunların özel sektör yerine kamu sektörüne yönelmelerinde önemli bir faktör olduğu görülmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İŞ GARANTİSİ OLMASI NEDENİYLE KAMU SEKTÖRÜNÜ TERCİH EDİYOR

Ankete katılan öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra kamu sektörde çalışmak istemelerinin nedenlerinin dağılımına baktığımızda; iş garantisi olduğu için kamu sektörünü tercih edenlerin oranı yüzde 69,8, ekonomik krizden etkilenmemek için bu sektörü tercih edenlerin oranı yüzde 12,2, maaşlar zamanında alındığı için bu sektörü tercih edenlerin oranı yüzde 11,7, kamu sektöründe maaşlar yüksek olduğu için tercih ettiklerini belirtenlerin oranı sadece yüzde 1,9 olarak gözlenmiştir. Yüzde 4,4 oranında diğer seçeneğini işaretleyenlerin ise yüzde 22,2’si millete hizmet etmek, yüzde 22,2’si para kaygıları olmadığı için bu sektörü tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

                                                        

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 15.8’İNİN TAM OLARAK BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYOR

Ankete katılan öğrencilere “üniversite öğretimi beklentinize cevap vermekte mi?” sorusuna yüzde 34,8’i hayır, yüzde 49,4’ü kısmen, yüzde 15,8’i evet demiştir. Dolayısıyla, öğrencilerin yaklaşık olarak yüzde 85’i üniversitelerde verilen öğretimin beklentilerini karşılayamadığı ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 37.5’İ VERİLEN AKADEMİK EĞİTİMİ YETERLİ BULMUYOR

Ankete katılan  öğrencilerin üniversite öğretiminden beklentilerinin karşılanmamasının nedenleri dağılımına baktığımızda; yüzde 40,9’u üniversite ortamının beklentilerini karşılamadığını, yüzde 37,5’i üniversitede verilen akademik eğitimi yeterli bulmadığını, yüzde 16,1’i ders dışı etkinliklerin çok az olduğunu düşünmekte, yüzde 5,5’i arkadaşlık ilişkilerini samimi bulmadıkları yönünde görüş beyan etmektedirler.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 26.9’U ÜNİVERSİTEDEKİ İLİŞKİLERİN ÇIKARA DAYALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılan öğrencilere “üniversitedeki ilişkilerinizde en önemli problem nedir?” sorusunu sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 26,9’u ilişkilerin çıkara dayandığını, yüzde 19,4’ü ilişkilerin yüzeysel olduğunu, yüzde 17,5’i aşırı bireysellik ve bencillik olduğunu, yüzde 16,9’u öğrenciler arasında gruplaşma, yüzde 11,8’i aralarında iletişimsizliğin var olduğunu, yüzde 4,4’ü üniversitelerdeki arkadaşlık ilişkilerinde aşırı rekabetin var olduğu yönünde görüş belirtmektedirler. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3’tür.

Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerine karşı cins arkadaşlık ilişkilerinde karşılaştıkları en önemli problem sorulduğunda; yüzde 28,8’i önyargılı tutum ve davranışlar, yüzde 24,7’si iletişimsizlik, yüzde 17 ilişkilerin çıkara dayanması, yüzde 14,4’ü ilişkilerin yüzeysel olması, yüzde 10,6’sı karşı cinsin kendini üstün görmesi şeklinde görüş belirtmişlerdir.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 50.3’Ü GELECEKTEN UMUTLU İKEN, YÜZDE 31.5’İ UMUTSUZ

Üniversite öğrencilerine “gelecekle ilgili tasarılarınızda umutlu bir bekleyiş içerisinde misiniz?” sorusu sorulduğunda; öğrencilerin yüzde 50,3’ü evet, yüzde 31,5’i hayır, yüzde 18,2’si fikrim yok şeklinde cevaplar vermişlerdir.

 

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “ Üniversite öğrencilerine uyguladığımız bu anket, üniversite öğretiminin öğrencilerin beklentileriyle tam olarak örtüşmediğini, öğrencilerin akademik eğitimi yetersiz bulduğunu, ekonomik krizin de etkisiyle öğrencilerin özel sektör yerine, kamu sektörünü tercih ettiğini ortaya koymuştur. Bu noktada gençlerin iş ararken, geleceklerini garanti altına almak istedikleri ve ekonomik krizin üniversitelileri de olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. İşsiz, aşsız, gelecekten umutsuz gençlerle sağlıklı bir toplum yaratamayacağımız aşikardır. Bu nedenle üniversite gençlerine gerekli imkânlar sağlanmalı, işsizlik sorunu ortadan kaldırılmalı, gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız.”