KERKÜK KATLİAMINI UNUTTURMAYACAĞIZ
14 Temmuz 1959 yılında Irak Türkleri büyük bir katliamın kurbanı olmuştur. Aradan geçen 50 yıla karşın bu katliamın yaraları hala kapanmamıştır. Türkler işkence görmüş, barbarca öldürülmüştür. Olaylardan çok sonra Irak hükümeti katliamı durdurmuştur.

Irak Türklerine bu katliam, bu vahşet hala tüm gerçekliğiyle önümüzde durmaktadır. Irak Türklerine yönelik düşmanca tavırların bir dışavurumu olan Kerkük katliamı  nice ocakları söndürmüştür.

Bugün de durum farklı değildir. Bugün de Irak’taki Türkmen varlığına yönelik saldırılar tüm hızıyla devam etmektedir. Kerkük’te, Taze Hurmatu’da, Telafer’de yapılan saldırılar Türkmen varlığından rahatsızlığın en bariz örnekleridir.

“Demokrasi getireceğiz” diyerek, Irak giren Amerika Birleşik Devletleri Irak’a sadece acı ve gözyaşı getirmiştir. Özellikle Irak’ta mevcut Kürt varlığı karşısında vücut bulamayan Türkmenler, çeşitli baskılarla, zulümlerle karşı karşıyadır. Türkmen kentlerine yönelik zaman zaman yapılan saldırılar hala hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Şu anda Irak’ta Türkmenler adeta kaderlerine terk edilmiştir.

Türkmenleri Irak topraklarından silmek isteyen bir kesim bulunmaktadır. Oysa Kerkük Türkmen kentidir ve öyle kalacaktır. Türk hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olması gerekmektedir. Irak’ta Türkmen varlığını korumak için Hükümet ciddi tedbiler almak yerine olayı seyretmekle vakit geçirmektedir.

Bilindiği gibi Irak’ta Türkmenlerin siyasi ve hukuki varlığı teminat altında değildir. Oysa Irak’ta Türkmenleri yok sayarak, Türkmen varlığını kabul etmeyerek hiçbir yere varılamaz.

Geçmişte büyük acılar yaşamış, bugün de büyük acılar yaşayan Irak Türkleri, kendi vatanlarında demokratik hak ve özgürlüklere sahip, huzurlu, korkusuzca yaşamalıdır. Türkmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara, cinayetlere, katliamlara, soykırımlara son verilmelidir. Aksi takdirde Irak’ta barış sağlanamaz.

Bu vesileyle Türkmen katliamını bir kez daha kınıyor, katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Herkesin bilmesi gerekir ki; Kerkük katliamını bizler unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Saygılarımızla.