YİNE BAKAN ONAYI, YİNE USULSÜZ ATAMA
2008/2 ve 2009/1 atama dönemlerinde, mevzuat hükümlerinde öngörülen atama şartlarını taşımadıkları ve Personel Genel Müdürlüğü Atama Sonuç Ekranında “tercihlerine puan yetersizliğinden atanamadıkları” ibaresi kayıtlı olduğu halde, hukuka, usul esaslarına, liyakat, kariyer ve yasallık ilkelerine aykırı biçimde açıktan ve kurumlar arası atamaları yapılan kişiler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruya cevap geldi.


Bakanlığın gönderdiği cevabi yazıda, yapılan atama işlemlerinin, 2008 ve 2009 yılı Bütçe Kanunlarının 22. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan kullanma izni alınan kadrolara, yasal mevzuat (657 Sayılı devlet memurları Kanunu’nun 76. maddesi) çerçevesinde Bakan onayı ile yapıldığı bildirilmiştir.


Görüldüğü üzere 76. madde atamalarının ardı arkası kesilmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar atamaları hukuki olarak nitelendirse de, 1000 civarında yapılan 76. madde atamalarının usulsüz olduğu ve toplum vicdanını rahatsız ettiği bilinmektedir.

76. madde atamalarını ısrarla savunan ve sahiplenen Milli Eğitim Bakanlığı şeffaf, kariyer ve liyakati esas alan, hakka, hukuka saygılı bir portre çizmemektedir. Açıktan ve Kurumlararası atama bekleyen ve puanı yetmediği için atanamayan yüzlerce kişi varken, “benim adamım” mantığıyla hareket edilerek kapalı kapılar ardından yapılan bu atamaları kabul etmemiz mümkün değildir.


Bakanlığı yasalara saygılı davranmaya ve usulsüz atamalar olarak nitelendirdiğimiz 76. madde atamalarını iptal etmeye çağırıyoruz. Bilinmelidir ki; usulsüz atamalarla ilgili eğitim camiası infial halindedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.