MÜDÜR ROTASYONU TEKRAR HORTLATILDI
Ahmet GÜNDOĞDU düşüncelerini şu şekilde açıkladı;”Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama Yönetmeliği’nin kariyer, liyakat ve sınav esaslı olması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, aynı okulda 5 veya 8 yıl çalışan okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme ile aynı ilde üç yıldan fazla okul müdürlüğü görevini yürütenlerin iller arası yer değiştirmesi için düzenleme yapılması gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme isteği hemen hemen her sendikanın talebi olmuştur, eğitim çalışanlarından bu konuda sürekli talep gelmektedir. Bu istek doğrultusunda Türk Eğitim Sen konuyu hem Toplu Görüşmeler hem de KİK toplantılarında dile getirmiş, ayrıca Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağı ile ilgili görüşlerinde de belirtmiştir.

Ancak, müdürlerin rotasyona tabi tutulması konusu, yargı tarafından, açtığımız davalar sonucu iki defa iptal edilmiştir. Bu konuda, ne var bunda, belli bir süre görev yapanların rotasyona tabi tutulması iyi olur diyenler vardır. Doğru olarak kabul edilebilir olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı rotasyon konusunda objektif kurallar ortaya koyamamıştır. Bundan dolayı, başarılı bir çok okul müdürü adeta cezalandırılırken, başarısız olan, ancak, iktidar ve bazı mahfillere yakın durmaktan başka bir özelliği olmayan, başarısız, liyakatsiz kimi okul müdürü de daha iyi okullara gönderilerek ödüllendirilmişti.

Türk Eğitim Sen’in mücadelesi sonucu, yandaşlara yer açmak amacıyla yapılan müdür rotasyonu rafa kaldırılmış ve bugüne kadar gündeme gelmemişti. EBS Genel Merkezinin Nimet ÇUBUKÇU’yu ziyaretinde müdür rotasyonu EBS Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU tarafından tekrar gündeme taşınmıştır. Aynı okulda 5 veya 8 yıl çalışan okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirmesi gerektiğini belirten Ahmet GÜNDOĞDU’ya Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, Okul yönetiminde uzun dönem çalışan idarecilerin yıpranmasını da göz önünde bulundurarak, 5 ya da 8 yıldan fazla aynı okulda çalışan yöneticilerin rotasyona tabi tutulması için düzenleme yapacaklarını açıklayan Çubukçu, konuyla ilgili çalışmayı da yakın zamanda Başbakanlığa göndereceklerini söyledi.

Bu konuda, Ahmet GÜNDOĞDU gündeme getirdiği için mi Bakan tarafından açıklama yapılmış yoksa MEB bu işi yapmayı önceden planlayıp, kendilerine bir gerekçe yaratmak için, Ahmet GÜNDOĞDU, dolayısıyla EBS vasıtası ile talep edilmesini mi sağlamıştır? Bunlar belli değil.

Hangi şekilde olursa olsun rotasyon konusunda bundan önceki hataların olması halinde, gerekli müdahaleyi yapacağımızdan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere her kes emin olmalıdır. Ayrıca, müdür rotasyonu konusunu tekrar gündeme getiren aklı evveller, bunun hangi şartlarda, hangi kriterler doğrultusunda yapılacağını neden açıklamazlar? Bunların derdi, müdürlerin rotasyona tabi tutulması mı, yoksa, kendinden olmayan okul müdürlerini huzursuz etmek, kendi adamlarına daha iyi okullar bulmak için yer açmak mı? Bu sorunun cevabını tüm eğitim çalışanları herhalde biliyordur.

Türk Eğitim Sen olarak gerek müdür rotasyonu gerekse diğer eğitim çalışanlarının hakları konusunda suistimallere izin vermeyeceğimizin, konunun çok yakından takip edildiğinin bilinmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da sendikaların görüşlerini almalı ve mutabakat aramalıdır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ