SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE VERİLEN SÖZ SULANDIRILMAMALIDIR
Sayın Bakanın yaptığı açıklamaya göre Ağustos ayında yapılacak atamalarda sözleşmeli öğretmen alınacak, kanun değişikliği yapılarak Kasım ayından itibaren öğretmenler kadrolu olarak atanacak.

Yapılan bu son açıklama, “Bundan sonra sözleşmeli öğretmen ataması yapmayacağım.” açıklaması ile örtüşmemektedir.” Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken kanun değişikliğinin Ağustos ayına yetişmeyeceğini hesap edememiş gibi görünmektedir. Ancak bu durum yani, kanun değişikliğinin Ağustos ayına yetişmemesi Sayın Bakanın kamuoyuna açıklanan sözünü yerine getirmemesi sonucunu doğurmamalıdır.

Ağustos ayında kanun değişikliği yapılayamayacağı gerekçesi ile, verilen söze rağmen Ağustos ayında sözleşmeli öğretmen ataması mecburiyeti nereden çıkmaktadır? Ağustos 2009 da kaç sözleşmeli öğretmen atayacaksınız, diyelim 5 bin sözleşmeli 5 bin kadrolu. Toplam 10 bin eder. Peki bu 10 bin öğretmenin tamamının kadrolu olarak atanmasının önünde hangi kanuni engel bulunmaktadır.

Ağustos ayında yapılacak atamaların tamamının kadrolu olarak atanmasının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Sözleşmeli öğretmen atamak veya atamamak tamamen Hükümetin yetkisindedir. Bu konuda kadro ihdas etmenin önünde hiç bir engel yoktur.

Sözleşmeli öğretmen atama gerekçesini hatırladığımızda,” kadrolu atamanın mümkün olmadığı durumlarda sözleşmeli öğretmen alımının” öngörüldüğü görülecektir. O halde, bu konuda Hükümetin iradesinin üzerinde hangi güç bulunmaktadır? Hükümet Milli Eğitim Bakanının verdiği sözü yerine getirmelidir.

Sayın Nimet ÇUBUKÇU “Bundan sonra sözleşmeli öğretmen atamayacağım, sadece kadrolu öğretmen atayacağım.” sözünü Ağustos ayında da yerine getirmelidir. Şu anda Ağustos ayında kaç kadrolu öğretmen alınacağı konusunda da yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumda Ağustos ayında kaç sözleşmeli öğretmen alımı düşünülüyorsa, o kadar kadro daha ihdas edilerek, atanacak öğretmenlerin tamamının kadrolu olarak atanması sağlanmalıdır.

Ayrıca, şuan görev yapan 50 bin sözleşmeli öğretmenin kadroya geçirilmesinin devlete yeni bir mali külfet getirmeyeceğinden hareketle, tamamı her hangi bir şarta bağlı olmaksızın kadroya geçirilmelidir. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilirken çalıştığı süreler kadrolu öğretmenlikte geçmiş olarak kabul edilmelidir.

50 bin sözleşmeli öğretmenin kadrolu yapılması zor bir işlem gerektirmemektedir. Aynı maaş ve hemen hemen aynı ek ders ücretini alan bu öğretmenlere kağıt üzerinde kadro vermek, kararrnamelerini değiştirmek ve halen görev yaptığı okulda görevlendirmek zor bir iş değildir.

Türk Eğitim Sen olarak, verilen sözlerin sonuna kadar takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyor ve Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun ve Hükümetin bu konuda daha hassas davranmasını bekliyoruz.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ