USULSÜZ ATAMALAR CUMHURBAŞKANLIĞINA TAŞINACAK
TÜRK EĞİTİM-SEN’İN TESPİTLERİNE GÖRE; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM 97 KİŞİNİN USULSÜZ OLARAK ATAMASINI YAPMIŞTIR.
Türk Eğitim-Sen Türkiye genelindeki usulsüz atamaları yakın plana alarak, bir araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’e sunulmak üzere hazırlanan dosyada, usulsüz atamalar madde madde belirtildi. Buna göre, yönetici atamaları, kurumsal atamalar, açıktan atamalar, İlk atamalar ve şube müdürleri atamaları  olmak üzere 5 kategoride toplam 97 usulsüz atama tespit edilmiştir.

Bu usulsüzlüklerin 52’si yönetici atamalarında, 4’ü kurumlar arası atamalarda, 1’si açıktan atamalarda, 1'si ilk atamalarda ve 39’u da şube müdürü atamalarında yapılmıştır.


MEB, USULSÜZ ATAMALAR KONUSUNDA REKORU, YÖNETİCİ ATAMALARINDA KIRDI: 52 KİŞİ USULSÜZ  ŞEKİLDE  YÖNETİCİ OLARAK ATANDI

Ülkemizde yönetici atamaları konusunda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, yıllardır yargıdan dönen yönetici atama mevzuatına rağmen ısrarla haksız ve hukuk dışı uygulamalarını sürdürmektedir. MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nde Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel kriterler; atamalarda kariyer ve liyakat, norm kadro esasları ve puan üstünlüğüdür. Oysa özellikle kariyer ve liyakat esasları yönetici atamalarında tamamen göz ardı edilmektedir.

Şöyle ki; Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 52 kişiyi usulsüz olarak yönetici atadığını tespit etmiştir. Bu nedenle usulsüz ataması yapılanların isimlerini ve hangi görevlere atandıklarını açık bir şekilde veriyoruz.

Örneğin; Bekir Şen, 24.04.2008 tarihli Yönetici Atama Yönetmeliğine göre puanı daha yüksek olan birinden daha öncelikli olarak Kilis merkezde bir okula müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Fatih Muhammet Boyraz, 24.04.2008 tarihli Yönetici Atama Yönetmeliği'ne göre puanı daha yüksek olan birinden daha öncelikli olarak Kilis merkezde bir okula müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bahri Yıldızbaş, Çankaya Gülen Muharrem Pakoğlu İ.Ö.O’na müdür olarak atanmıştır. Bu atamanın 31.10.2008 tarihli 2008/74 sayılı genelgeden önce neye istinaden gerçekleştirildiği merak konusudur.

Mustafa Çavuş, A. Baran Numanoğlu İ.Ö.O’nda müdür başyardımcısı görevinde iken Ürgüp Tesan Anadolu Öğretmen Lisesi’ne müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Çavuş’un Anadolu statülü bir okula nasıl atandığı konusu şaibelidir. Tahsin Bozkurt, Manisa ili Turgutlu ilçesi Turgutlu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı iken Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi'ne 10 yıl önce görevlendirme ile kurucu müdür olmuştur. Daha sonra kadroya alınmıştır; ancak hangi kriterlerle bu statülü bir okulda müdür olarak kaldığı şaibelidir. Fehim Altun, Van Erciş, İmam Hatip Lisesi'nde Tarih Öğretmeni iken; Erçiş Anadolu Öğretmen Lisesi'ne müdür olarak atanmıştır. Anadolu statülü bir okulda görev yapmak için gereken şartlara haiz değildir ve gerekli duyurularda yapılmamıştır.

MEB; YÖNETİCİ ATAMALARINDAN SONRAKİ EN BÜYÜK USULSÜZLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINDA YAPTI

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şube müdürü atamalarında da tam 39 usulsüzlük yaptığını tespit etti. Ancak bu atamalar sadece sendikamızın tespit ettikleridir. Aslında usulsüz atamaların sayısı çok daha fazladır. 04.03.2006 tarih ve 260980 sayılı MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlanmıştır Yönetmeliğin 6. maddesi; "1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak, c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak." Aynı yönetmeliğin 7/1,a maddesi; “Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, 2) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak, 3) Şef, öğretmen, mimar ve mühendis kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak.” Şeklinde düzenlenmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu madde hükümleri tamamen göz ardı edilerek, usulsüz şube müdürü atamaları gerçekleştirilmiştir.
 
Bu bağlamda usulsüz şube müdürü atamalarından birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz: Kazım Baran; Yüreğir Doğankent Celil Çavuşoğlu İ.Ö.O müdürüyken, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadrolu şube müdürü olarak atanmıştır. Abdulcelil Turgut, Sarıçam Mustafalar İ.Ö.O müdürü iken Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadrolu şube müdürü olarak atanmıştır.

Nurettin Can, Mersin Abdullah Günaydın İ.Ö.O’nda görevli iken Mersin ili Yenişehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanmıştır.  Celalettin Kapusuz, Batman Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanmış ve yolluğunu almıştır. Ancak daha sonra Bakanlık tarafından Amasya Göynücek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak görevlendirilmiştir. Daha sonra da Valilik görevlendirmesi ile Amasya il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanmıştır. Böylece ülkemizde görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde “kariyer ve liyakat” ilkeleri değil, “akraba ve tanıdık” ilkeleri uygulama alanı bulduğu şube müdürü atamalarında bir kez daha tescillenmiştir.


BAKANLIK KURUMLARARASI ATAMALAR VE AÇIKTAN ATAMALARDA DA USULSÜZLÜK YAPTI

Kurumlar arası atama için sıra bekleyen, hizmet süresi yüksek onlarca çalışana rağmen; Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı usulsüz atamalar ile demokratik hukuk devleti olmanın en önemli araçlarından olan, çalışanlara eşit muamele ve şeffaf yönetim anlayışını tamamen terk etmiş bir görüntü çizmektedir. Yıllarca hizmet verdikten sonra kurumlar arası geçiş ile öğretmen olmayı bekleyen çalışanlar. sadece birkaç yıllık memuriyet hizmeti olanların nasıl oluyor da öğretmen olarak atanabildiklerini hayretle izlemektedirler.

Çalışmalarımız neticesinde, Lale Kahraman, Nuran Yavuz ve Resul Adanaş isimli şahısların sadece iki yıllık memuriyet hizmet süreleri ile kurumlar arası geçiş imkânından faydalanıp öğretmen olarak göreve başladıklarını tespit ettik. Lale Kahraman; Bakanlık ve Bakan yetkisi ile 2 yıllık memuriyet hizmeti olmasına rağmen, Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO’ya sınıf öğretmeni olarak atanmıştır. Nuran Yavuz; Bakanlık ve Bakan yetkisi ile 2 yıllık memuriyet hizmeti olmasına rağmen, Van Kahraman Çocuklar Kız YİBO’ya sınıf öğretmeni olarak atanmıştır. Resul Adanaş; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda veznedar olarak görev yaparken, Van Milli Eğitim Müdürlüğü’ne öğretmen olarak kurumlar arası geçişi Bakanlık yetkisi ile gerçekleştirilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak yapılan bu usulsüz atamaların hangi mevzuat hükmüne dayanılarak gerçekleştirildiğini Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazılar ile sorduk.
 
Gelen cevap yazılarıyla da görmekteyiz ki, “usulsüzlük” iddialarında son derece haklıyız. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği yazılarda, yapılan usulsüz atamalara dayanak olarak herhangi bir mevzuat hükmü gösterilmemiş ve Bakanlıklara ve Sayın Bakanlara verilen yetki ile adı geçen şahısların atamalarının gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu durumda da akla ilk gelen soru şudur: Madem Bakanlık ve Bakan yetkisi ile atamalar yapılacaktı, niçin Bakanlık zahmet edip konu ile ilgili yönetmelik hükmü düzenlemiştir? 

Bir usulsüz atamada Karaman’da yapılmıştır. Zülküf Demirtaş, İzmir Buca Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlamıştır. Demirtaş’ın ilgi (c) kararname ile Karaman Ermenek Kazancı Lisesi’ne Tarih Öğretmeni olarak kurumlar arası geçiş yapılmıştır.

Ancak sendikamız Zülküf Demirtaş’ın, 2007 ve 2008 KPSS sınavına girmediği, (2009–1) Kadrolu ilk atama, (2009–1) sözleşmeli ilk atama listelerinde yer almadığını tespit etmiştir. Ayrıca  Demirtaş’ın (2009-1) Kurumlar arası, açıktan atama sonuçları listesinde başvuru yaptığı, tercihlerine göre puan yetersizliğinden dolayı atanamadığı bizzat bakanlık kayıtlarında mevcuttur. Tüm bunlara rağmen 1979 VAN doğumlu olan, Sayın Bakanın hemşerisi olan Zülküf DEMİRTAŞ’ın ataması yine akıllarda soru işareti uyandırmıştır.

Açıktan atamalarda da usulsüzlükler yapılmıştır. MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde açıktan atama; “Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asil öğretmen olarak atanacaklar” şeklinde tanımlanmıştır. 

Oysa Cengiz Özer, atama dönemi dışında ve hiçbir kıstas göz önünde bulundurulmadan Diyarbakır MEM’e atanmıştır. Model öğretmen olan şahsın branşında yıllardır atama yapılmamaktadır. Sendikamızca yazılan yazıya verilen cevapta atamanın Bakan yetkisi ile gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Beytullah Yağız’ın da KPSS’den 57 puan alarak, taban puanı 90 olan matematik öğretmenliğine ataması gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere Milli Eğitim Bakanlığı Cengiz Özer’in ve Beytullah Yağız’ın atamalarını tamamen yönetmelik hükmüne aykırı şekilde gerçekleştirmiştir. Yapılan her iki atamada usulsüz ve hukuka aykırıdır.

TAM 51 KİŞİNİN USULSÜZ ATANMASININ İPTALİ İÇİN YARGIYA BAŞVURDUK.

Türk Eğitim-Sen olarak Beytullah YAĞIZ, Lale KAHRAMAN, Resul ADANAŞ, Nuran YAVUZ ve Cengiz ÖZER’in atamalarının iptali için dava açmıştık. Sendikamız, 44 kişinin daha atamasının iptali için dava açtı. Böylece usulsüz atamalar için açtığımız davaların sayısı 51’e yükseldi. Bu isimler şöyle: Cafer AKBULUT, Güven KARABULUT, Kamil DURDU, Mustafa KARATEKİN, Nedim ŞAHİN, Osman BALAK, Ömer Faruk ÇETİNKAYA, Aziz DEMİR, Cevdet ARSLAN, İhsan DAĞ, Mustafa DURAN, Muzaffer NENNİ, Nurettin CAN, Ömer Faruk BİLGİN, Erdoğan KILINÇ, Faik KAYMAZ, Lütfü DÜZ, Osman Nuri AYDIN, Fahrettin GÜLER, Ahmet EREN, Mehmet KIRATLI, Halil KILIÇ, Akın OKTAY, Harun ÇİNİCİ, Murat ŞAHİN, Serpil ARDOĞAN, İlkdem KARAASLAN, Bayram KARABIYIK, Mustafa KARATEKİN, Sinan TAŞ, Erdoğan CEYLAN, İbrahim ÇELEBİ, M. Cemal AKDEMİR, Kazım BARAN, Mustafa Kemal ARAS, Yunus GÜNGÖR, Abdulcelil TURGUT, Murat AKGÜL, Üzeyir ÖZDOĞAN, Ömer YILMAZ, İhsan AYKUT ve Osman MUSARA

USULSÜZLÜK DOSYASI, CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E SUNULMAK ÜZERE BEKLİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “Tüm bu usulsüz atamalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın elindeki yetkiyi nasıl çıkarları için kullandığını gözler önüne sermektedir. Yandaş kayırmacılığının had safhaya çıktığı milli eğitimde yaşanan bu utanç vesikasının sorumlusu Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’tir. Kariyer ve liyakat yerine, yandaşları kalkındırmayı düstur edinen Bakanlık, şaibelerin adresi haline gelmiştir. Şeffaf olması gereken atamaların, kapalı kapılar ardında türlü oyunlarla yapılması; hukuka, mevzuata aykırı hareket edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu noktada talebimiz, yönetici atamalarında ivedilikle şeffaflığın sağlanması ve bugüne kadar yapılan usulsüz atamaların hesabının sorulmasıdır. Sendikamızın usulsüz atamalarla ilgili hazırladığı dosya Çankaya Köşkü’ne gönderilmek üzere beklemektedir. Türk Eğitim-Sen, usulsüzlük dosyasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’den randevu talep etmiştir. Herkesin bilmesi gerekir ki, sendikamız, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan usulsüzlükleri en üst makama taşımaya kararlıdır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.