EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TEDAVİ YOLLUKLARI NEDEN 17 AYDIR ÖDENMİYOR?
2008 yılı tedavi yollukları hala ödenmemiştir. Aradan geçen bir yıllık süreye karşın bu ödemelerin yapılmamış olması büyük rahatsızlık yaratmaktadır.
Tedavi giderlerini cebinden karşılayan eğitim çalışanları, 2008 yılında bu paralarını alamamıştır. Hastalığın tedavisi için farklı illere gitmek zorunda kalanlar, gerek konaklama gerekse yol masrafını cebinden karşılamak zorunda kalmaktadır. Bazı çalışanlar, yol parasını bile borçla, harçla denkleştirmektedir.
Böbrek hastaları ve kanser hastaları için durum daha da vahimdir. Bu hastalıklar uzun bir tedavi süreci gerektirdiğinden, hastaların masrafı katlanmaktadır.
Tüm bu nedenlerden dolayı tedavi yolluklarının bir an önce ödenmesi zorunludur. Giderek pahalılaşan hayat şartları ve ekonomik krizin de etkileri düşünüldüğünde, tedavi yolluklarının alınamaması, açlık ve yoksulluk girdabında çırpınan eğitim çalışanlarının yükünü bir kat daha artırmaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak konuyu Kurum İdari Kurulunda da gündeme getirdik. Kurum İdari Kurulu’nda tedavi ile ilgili her türlü giderlerin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda 26.10.2007 tarihinde karar alındı. Ayrıca karar, 25.03.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporunda da belirtildi. Ancak bu kararın aradan geçen 17 aya rağmen uygulanmaması oldukça manidardır.
Tedavi giderlerinin ödenmesi konusunda 2009 yılında da sorun tam anlamıyla çözümlenebilmiş değildir. Şöyle ki; 2009 yılı bütçe kod yapısında değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda yolluk ödemelerinde kullanılan ödenek ile sağlık harcamalarında kullanılan ödenek ayrıldığından ödenek bekleme sorunu yaşanmayacaktı. Ancak bu yine olmadı. 2009 yılında da tedavi yolluklarının ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı vurdumduymaz bir tutum sergilemektedir. Diğer bakanlıklar personelinin tedavi yolluğunu zamanında öderken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı hassasiyeti göstermemesi düşündürücüdür. İnsan hayatını doğrudan etkileyen bir konuya, böylesine seyirci kalınması şaşırtıcıdır.
Türk Eğitim-Sen olarak Sayın Bakan’dan talebimiz; enerjisini eğitim çalışanlarının sorunlarına harcaması ve kendi çalışanına üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmesidir. Bakan Çelik, diğer bakanların yaptığı gibi kendi çalışanına sahip çıkmalıdır.
Tüm bu nedenlerden dolayı tedavi yollukları gününde ödenmeli, gecikenlere ise gecikme zammı tahakkuk ettirilmelidir. Aksine yapılan uygulamalar eğitim çalışanlarını zor durumda bırakacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.