GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK ARTVİN'DE NET KONUŞTU
“Türk Eğitim Sen olarak ülkenin bölünmez bütünlüğünün var oluş gayeleri olduğunu, fakat bunu savunurken de bölge ve illere göre sarı sendikalar gibi lehçe ve dil ayrımı yapmadan net konuştuklarını,Edirne’de,Yozgat’ta ne söyleniyorsa, Hakkari’de,Diyarbakır’da da bu söylemlerin yapıldığını” belirtti.

Türk Eğitim Sen olarak üye kaygısı gütmeden Kırmızı çizgilerimizden hiç taviz vermeyeceğiz diyen Genel Başkan: “Türk Eğitim Sen’in Yetkili sendika olarak bu ülkenin birleştirici gücü olduğunu bu ülkenin çimentosu olduğunu dile getirdi.Türk Eğitim Sen’in bütün illerde şubelerinin ve teşkilatlarının var olduğunu ve ülkenin her yerinde Türk Bayrağını dalgalandırdığını” belirtti.

Genel Başkan İsmail KONCUK, “Teşkilatlarımız ayrım yapmaksızın bütün kamu çalışanlarına ülkenin dirliği, düzeni, bağımsızlığı, demokratik hakların kazanımı mücadelesinde, hukuk normları içinde eylemliliği esas alarak, sendikacılığın ahlâki ilkelerinden hareketle, yalpalamadan, dik durarak onurlu mücadelesini kurulduğu 1992 yılından bugüne dek sürdürmüş ve Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe gücünü bütün üyelerinden alarak sürdürecektir” dedi.

“Yönetici Atama Yönetmeliğinin iptali üzerine yeniden düzenlenen EK-2’yi yargıya taşımayı düşünmüyoruz. Bakanlık 4 yıldır bir yönetici atama yönetmeliğini hazırlayamadı. Okul ve kurumları görevlendirme ile yönetiyor. Bugün Türkiye’de 30 bin yönetici görevlendirmeyle çalışıyor. Bunların yüzde 70’i malum sendika üyesidir.

Malum sendika  üyelerine vâd ettiği ve sağladığı menfaatlerin gerçekleşmediğini gördüğü zaman ne yapacaktır.Yeni yönetmelik ve EK-2 birçok eksiğine rağmen öncekilere göre daha iyidir.” Bir an önce Yeni yönetmeliğin, Tüm münhalların duyuruya çıkarılarak tüm Türkiye’de  eş zamanlı uygulanmasını istiyoruz. MEB da bu konuda bir Genelge hazırlığının olduğunu biliyoruz,Tüm eğitim çalışanları adına bu konunun her zaman takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz”,dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel başkanı İsmail KONCUK, “ Şavşat üzerinden Artvin’e geldiklerini, Şavşat’ta Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika olmasını sağlayan, İlçe temsilcilerine ve üyelerine teşekkür ettiğini, Şavşat’ta Türk Eğitim Sen’in yetkili sendika olmasının ayrı bir önemi olduğunu, bunu da gururla her yerde örnek gösterdiklerini” belirtti.

Kaynak:kamudanhaber