ŞUBELERİMİZDEN MİLLİ EĞİTİMDE ÇALIŞAN ŞEFLERE DESTEK
Son yapılan ek ödeme düzenlemesinde yönetim görevi karşılığında haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılanları kapsam dışı bıraktığından, çalışanlar arasında ücret dengesizliği yaratmıştır. Bu dengesizliğin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında iyileştirme çalışmaları başlatmıştır. Şeflerin bu çalışmanın dışında tutulduğu şeklinde duyumlar üzerine, Genel Merkezimiz konuyla ilgili görüşme ve girişimlerini artırmıştır. Her zaman mağdurun yanında olan Sendikamız Şubeleri de şeflere destek kampanyaları başlatmıştır.

Bu destek kampanyası içerisinde dilekçe kampanyaları devam etmektedir. 
   
Ayrıca şubelerimiz “Milli Eğitim’de çalışan şeflere Ek ödeme yapılsın” basın açıklamaları yaparak şeflerin yanında olduğunu ortaya koymuşlardır.