KAZANDIK:YÜKSEK ÖĞRETİMDE DİSİPLİN KURULLARINDA SENDİKA TEMSİLCİSİ BULUNACAK
Bu değişiklik yapılmasına rağmen Yüksek Öğretimde disiplin kurullarına sendika temsilcisinin çağrılmaması üzerine yapılan yazışmalara olumlu cevap alınmayınca, konu yargıya taşınmıştır.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın eğitim çalışanları hakkında yapmış olduğu disiplin soruşturmalarında sendika temsilcisinin bulundurulup bulundurulmayacağına dair açılmış olan dava da, idare mahkemesi, eğitim çalışanlarımız hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında sendika temsilcisinin de bulundurulması gerektiğine karar vermiştir.
Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı bugüne kadar disiplin soruşturmalarında sendika temsilcisini davet etmemekteydi. Hukuk kurallarının tüm kamu kurumlarında aynı şekilde uygulanması gerektiği ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın da sendika temsilcisini disiplin ve yüksek disiplin kuruluna davet etmekle yükümlü olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir.