TOPLU GÖRÜŞMELERDE YURTKUR ÇALIŞANLARI DA UNUTULMADI
YURTKUR’da yetkili sendika olduklarını belirten Genel Başkan Koncuk, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında çalışanların lehine bir çok kazanımı elde ettiklerini ve Yurtkur çalışanlarına idareyle olan ilişkilerinde prestij kazandırdıklarını belirterek, “KİK çalışmalarında Yurtkur çalışanlarını temsil etmenin haklı gururunu yaşayan sendikamız, bu kez de Toplu Görüşme masasında Yurtkur personelinin sesi olmaktadır. Temsilciliklerimiz marifetiyle sendikamıza ulaşan verilerin ışığında oluşturulan, Merkez Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu rapor dahilinde dile getirilen taleplerimiz hükümet tarafına iletilmiştir. Tüm Yurtkur çalışanları şundan emin olsunlar ki; Türk Eğitim-Sen, onların yaşadığı her sıkıntının farkındadır ve beklentilerini bilmektedir. Sendikamız, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için tüm gayretiyle mücadelesini sürdürmektedir. Diliyoruz ki, çalışanlar adına dile getirdiğimiz tüm hususlar gerektiği gibi neticelendirilir” şeklinde konuştu.
İşte YURTKUR çalışanlarının Toplu Görüşme Toplantısında dile getirilen sorunları ve talepleri;
-Yurt-Kur’da çalışan tüm personele hizmet içi eğitim seminerine katılım hakkı verilmelidir.
-Yurt-Kur Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulanmalıdır.
-Yurt-Kur’da fazla çalışma ücretleri artırılmalıdır.
-Hizmet satın alınmasında, lojman puanlamalarının tespitinde, giyim yardımı komisyonlarında ve Yurt-Kur yönetim kurullarında yetkili sendika temsilcileri bulundurulmalıdır. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde memurlara uygulanacak disiplin cezaları belirlenmiştir. Bir suça iki ceza uygulanamaz, ilkesi çerçevesinde maaş kesim cezası verilen personelden ayrıca ek ödeme kesilmesi cezası vermemelidir.
-Görevde yükselme seminerine çağrılan personelin, sicil, seminer ve geçmişte aldığı disiplin cezaları değerlendirmeye alınmamalıdır.
-Bölge Müdürlüklerinde çalışanlar fazla mesai ücretinden faydalanmalıdır.
-Vardiyalı çalışan, ancak servis hizmetinden faydalanamayan personele günün şartlarına göre şehir içi toplu taşıma vasıtaları için belirlenen ücret üzerinden ödeme yapılmalıdır.
-Yeni açılan yurtlar için geçici görevlendirme yerine, buralara sürekli çalışan personel ataması yapılmalıdır.         
-Koruma ve güvenlik personeline ödenen giyim yardımında en son uygulanan açık alan ve kapalı alan uygulaması haksızlıklara neden olmaktadır. Çünkü kurumda görev yapan Koruma Güvenlik personelinin büyük çoğunluğu açık alanda görev yapmaktadır. Eksik ödenen giyim yardımının ödenmesi sağlanmalıdır.
-Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan ancak yüksek okul mezunu olan personelin Yurt Yönetim Memurluğu’na geçmeleri için sınav açılmalı veya daha önce yapıldığı gibi sınavsız geçiş imkânı sağlanmalıdır.
-Yurt yönetim memurları ve şeflerin hizmet ve emeklilik yönünden 1. dereceye kadar inerek özel hizmet tazminatından faydalanmaları sağlanmalıdır.
-Yurt-Kur Yönetim Kurulu’nda; Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve öğrenci temsilcilerinden kurul üyesi bulunduğu gibi, yetkili sendikanın belirleyeceği Yurt-Kur çalışanlarını temsilen bir kişinin de yönetim kurulu üyesi olarak bulunması sağlanmalıdır.
-Kurumda çalışan lisans mezunu yurt yönetim memurları şartları tutanların alanında kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog gibi ünvanlı memurlar haline getirilmelidir.
-Nöbete kalan personelin, mesai ücreti, eş değer nöbet hizmeti yapan diğer kurumlardaki statüye çekilmeli, hastanelerde olduğu gibi 3 YTL’ ye yükseltilmelidir.
-01/03/1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda geçen sözleşmelilik, işçilik süreleri ve açıktan vekil olarak görev yapılan süreleri kazanılmış hak aylıklarına sayılmalıdır.  
-Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüklerinde Sivil Savuma Yönetmeliği doğrultusunda nöbet tutan nöbetçi memur fazla mesai ücretinden yararlanamamaktadır. Yurtlarımızda nöbet tutan nöbetçi memurlara verilen fazla mesai ücretlerinin bölge müdürlüklerinde nöbet tutan personele de verilmesi sağlanmalıdır.
-24 saat nöbet tutan personele hafta içi saat 17.00’dan saat 08.30’a kadar devam eden nöbeti için 6,5 saat; Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri için 15,5 saat; yarım çalışma günleri için 11 saat mesai ve hafta içi bir gün izin verilmektedir. Yurtlarda 24 saat esasına göre görev yapan personele tutmuş oldukları nöbetlerin karşılığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi nöbet parası adı altında ücreti artırılarak ödenmelidir.   
-Yurt-Kur’un kız yurtlarında yeterli bayan memur istihdamı sağlanmadığından bayan personel eksikliğini kapatabilmek için erkek personel gün aşırı nöbet tutmaktadır. Bu yoğunluğun giderilmesi için bayan personel sayısının yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca nöbet ücretleri de tatminkâr hale getirilmelidir.
-Görevde yükselme yönetmeliğinin ekindeki değerlendirme formunda bulunan;
a)Değerlendirme formunun seminerler bölümünde seminere katılanlara seminerin saatine göre 0,5 ile 1 puan verilmektedir. Bu durum kurumun görevde yükselme sınavlarında haksızlıklara neden olmaktadır.  Seminere katılmak personelin tercihinde olmadığından seminerlere katılımlarda da eşitsizliklere neden olmaktadır. Bu nedenle bazı personel 4- 5 seminere katılmışken, bazıları da 1–2 seminere katılmaları puanlamada eşitsizliğe neden olmaktadır. Dolayısıyla personelin bilgi ve becerisinin arttırılması nedeniyle seminerlere devam edilmeli ancak, seminerler ya görevde yükselme sınavlarında değerlendirmeye alınmamalı ya da tüm personele eşit sayıda seminer verildikten sonra görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.
b)Değerlendirme formunun ödüller bölümünde takdir ve teşekkür alanlara 2 ve 4 puan verilmektedir. Bilindiği memurun olağan üstü bir olayda hayatını tehlikeye atacak şekilde (yangın, sel, deprem) görev yapması durumunda atamaya yetkili amir tarafından ikramiye, takdir, teşekkür vb. ödüller verebilmektedir. Ancak atamaya yetkili amirlerin bu kriterleri dikkate alarak ödül verdiği kuşkuludur. Şöyle ki; 90 ile 100 arasında sicil alan personele herhangi bir ödül verilmemesi, sicil amirlerinin verdiği ödülleri tartışılır duruma getirmiştir. Dolayısıyla bu madde tamamen kaldırılmalıdır.
c)Aynı talimatın ekinde bulunan hizmet süresinin hesaplanmasında 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olan personele her yıl için 1 puan, 10 yıldan sonrası için ise 0,15 puan verilmektedir. Bu durum hizmeti fazla olan personelin cezalandırılmasına neden olmaktadır.
Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için hizmet süresi ayrı ayrı değerlendirmek yerine her hizmet yılı için 1 puan uygulamalıdır. Görevde yükselme sınavlarında puanlamaya; sadece, personelin sicili, hizmet süresi ve eğitim durumu dikkate alınarak şartları tutan tüm personelin katılımının sağlanması doğru olacaktır.