“KAMU ÇALIŞANI ARTIK AÇLIK SINIRINDAN KURTULMALI”
Akyıldız, basın toplantısında, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarında yapılacak düzenlemelerin belirleneceği toplu pazarlık sürecinin yalnızca memurları değil, aileleri ile birlikte 12 milyon kişiyi, dolaylı yansımalarıyla da tüm halkı etkilediğine işaret etti.

Toplu görüşmelerin tüm kamu görevlilerini, ailelerini ve milleti memnun edecek bir şekilde sonuçlanmasını dileyen Akyıldız, taleplerinin, kamu görevlilerinin yıllardır süregelen sorunlarını çözecek mali, sosyal ve hukuki öneriler içerdiğini belirtti. Akyıldız, ''Umudumuz, bu yıl yetkililerin taleplerimizi dikkate alması, toplu pazarlık masasına hak ettiği önemi vermesidir. Toplu pazarlık masası, siyasetin ilgisini ve samimiyetini beklemektedir'' dedi.

Gerçekleşen enflasyon rakamlarının memur maaşlarına yapılan artış oranlarını geçmesi sonucu, memur maaşlarının reel olarak değer kaybettiğini, memurların ekonomideki olumsuzluktan en fazla etkilenen kesim olduğunu ifade eden Akyıldız, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle mutfakta adeta ''yangın çıktığını'' vurguladı.

Akyıldız, ortalama yaşam için gerekli olan 80 üründeki fiyat artışının yıllık yüzde 25 düzeyinde olduğuna işaret ederek, buna rağmen, son 1 yıllık genel enflasyonun yüzde 12,06 olarak açıklandığını anımsattı.

İçinde pinpon topu, bahçe hortumu, dikenli tel, havyar gibi maddelerin de bulunduğu 851 üründen oluşan enflasyon sepetinin, memurun gerçek enflasyonunu yansıtmadığını vurgulayan Akyıldız, bu nedenle memur maaşlarının tespitinde mutlak surette asgari geçim standardının baz alınması ve yapılacak maaş artışlarının buna göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Akyıldız, ''Toplu pazarlıklarda hedefimiz, kamu çalışanlarını açlık sınırından kurtaracak bir mutabakata imza atmak olacaktır. Türkiye Kamu-Sen bu konunun ısrarla takipçisi olacaktır. 'Memurları enflasyona ezdirmedik' sözü de doğru değildir'' diye konuştu.

Kişi başına düşen milli gelirin 9 bin 500 dolara yaklaştığı yönündeki açıklamalara da değinen Akyıldız, bu rakama karşılık memur ailesinde kişi başına düşen milli gelirin 2 bin 150 dolarda kaldığını söyledi.

Akyıldız, şöyle konuştu:
''Öyleyse ya büyüme rakamları doğru değildir ya da kasıtlı olarak kamu çalışanlarına büyümeden pay verilmemekte, kaynaklar başkalarına peşkeş çekilmektedir. Kamu görevlileri, ekonomideki büyümeden hak ettiği payı alamamaktadır. Yetkililerin umut tacirliğine dayalı çabaları, gerçekleri örtbas etmeye yetmemektedir. Yıllardır hedeflenen enflasyon aldatmacasıyla memurlarımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden yetkililerin, kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarını çözecek ve 1 milyon kamu görevlisini açlık sınırından kurtaracak bir artış yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Artık ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz.''
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2004 yılı toplu görüşmelerinde, ''memurlara toplu sözleşme ve grev hakkını düzenleyen yasanın çıkarılacağı'' sözünü verdiğini dile getiren Akyıldız, ''Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, bu söz unutulmuştur. Yetkilileri verdiği sözün arkasında durmaya davet ediyoruz. Türk memuru, ILO standartlarında, toplu sözleşme ve grev hakkını da içeren sendikacılığı fazlasıyla hak etmiştir'' dedi.

Bircan Akyıldız, hükümetin ''katı ve tek taraflı tutumu'' nedeniyle, toplu görüşmelerde mutabakat sağlanamaması halinde başvurulan Uzlaştırma Kurulunun etkinliğinin sağlanamadığını kaydederek, yetkililerin kurul kararlarının uygulanması konusuna net bir cevap vermelerini beklediklerini belirtti.

Toplu pazarlık masasının etkisini azaltabilmek amacıyla her türlü ''siyasi manevranın yapıldığını'' belirten Akyıldız, şunları kaydetti:

''Yetkililer, toplu görüşme süreci dışında uygulamalar yaparak, kamu görevlileri ile ilgili düzenlemeleri toplu pazarlık süreci dışına taşımakta ve toplu görüşme masasını sulandırmak istemektedir. Bizler toplu pazarlık masasını son derece önemli görüyoruz. Kamu görevlilerinin tüm sorunlarının dile getirileceği ve çözüm yollarının aranacağı yer kabul ediyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz, muhataplarımızın toplu pazarlık masasına aynı samimiyet ve ciddiyetle yaklaşmadığıdır. Konfederasyonumuzun bütün iyi niyetli çabalarına karşın, yetkililerin sergilediği kayıtsız tutum, toplu görüşme sürecini gergin ve kısır bir ortama doğru sürüklemektedir.

Siyasi iktidarın en önemli görevi, toplumsal adaleti ve kaynakların adil paylaşımını sağlamaktır. Bu nedenle siyasi iktidarı, ülkenin gerçekleri, toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda adil olmaya davet ediyoruz. Sorunlarımıza kesin çözüm bulmak amacıyla, siyasi iradeden ve Kamu İşveren Kurulu üyelerinden bugüne kadar bir türlü gösteremedikleri samimi bir yaklaşım bekliyoruz.''

Taleplerinin karşılanmasının siyasi iradeden geçtiğini vurgulayan Akyıldız, bunun için pazarlık masasında olmayı doğru bulduklarını söyledi.

Akyıldız, mali konularla ilgili taleplerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, kamu çalışanlarına gelir düzeyleriyle orantılı itibar kaybettirildiğini söyledi. Gelir düzeyinin hak edilen seviyeye çıkarılmasıyla kamu çalışanlarına itibar kazandırılması gerektiğini ifade etti. Akyıldız, ''Kamu çalışanlarının sevgiye, saygıya ve itibara ihtiyacı vardır'' diye konuştu.

''En düşük memur maaşına ilişkin talebiniz ne olacak?'' sorusuna Akyıldız, ''eşit işe eşit ücret'' prensibine ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağı belirsiz olduğu için en düşük memur maaşının hangi düzeye çıkacağını bilmediklerini, bunun için bu konuda bir talepte bulunmalarının doğru olmayacağını dile getirdi. Bu konudaki kararnamenin açıklanmasını beklediklerini ifade eden Akyıldız, ''kapalı kapılar ardında hazırlandığını'' vurguladığı düzenlemeden endişe ettiklerini kaydetti.

Bircan Akyıldız, taleplerinin karşılanması konusunda, hedef enflasyon ve iyileştirme için önlerine konulacak kaynağı görmeyi beklediklerini söyledi.