TÜRKİYE KAMU-SEN 4/C`LİLER İÇİN MEKTUP KAMPANYASI BAŞLATTI.

 

Türkiye Kamu-Sen, üvey evlat muamelesi gören ve bir türlü kadroya alınmayan 4/C’liler için harekete geçerek, mektup kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanı,  Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilmek üzere mektup hazırlandı. Mektup örneğini sitemizden temin eden 4/C’li çalışanları ilgli mercilere bu mektupları göndererek, kadroya alınmalarını talep edebilecekler.

Mektupta, 4/C’li personel istihdamının kamuda ayrımcılık haline geldiğine vurgu yapılarak, söz konusu personelin iş güvencesi, ek ödeme ve döner sermaye gibi haklardan mahrum bırakıldığı ifade edildi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine rağmen, 4/C’li çalışanların kapsam dışında bırakıldığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan 6552 sayılı kanunla 4/C’li personelin kendi içinde bir ayrıma tabi tutularak özelleştirme dolaysıyla iş akitleri fesh edilerek 4/C’li olan personele emekli oluncaya kadar çalışabilme hakkı getirilirken, TÜİK gibi kurumlarda  ihtiyaç dolaysıyla  istihdam edilen personelin bu haklardan mahrum bırakılmasının bir insan hakkı ihlali olduğu belirtildi.

Kamuda, ortaya çıkan bu adaletsizliklerin giderilmesinin tek yolunun 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi olduğu belirtilen mektup, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilecek.

4/C’li personel  ilgili mektubu sitemizden temin edebilir.

Konu hakkında açıklama yapan Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Ülkemizde kamu kurumlarında uygulanan farklı istihdam şekilleri çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak da sosyal eşitliğe ulaşmak da mümkün olamamaktadır.

Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda en kısıtlı imkânlarla çalışan kesim olan 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de kadroya geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

 

 

İLGİLİLERE GÖNDERİLECEK MEKTUP İÇİN TIKLAYINIZ.