SOMA MADEN KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORU C. SAVCILIĞINA TESLİM EDİLDİ.

 

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmelerine ait olan ve Soma Kömürleri A.Ş. tarafından hizmet alımı sözleşmesi ile işletmeciliği yapılan Eynez kömür ocağında yaşanan patlamadan sonra  Akhisar C. Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti uzun bir çalışmadan sonra hazırladığı raporu C. Başsavcısına teslim etti.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre;

Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:Genel Müdür, 2010 yılından olay tarihine kadar İşletme projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren yetkili Kontrol ve Denetleme elamanlarını,

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:Yönetim Kurulu başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı, ELİ Kontrol Başmühendisi, ELİ Soma Kömürleri A.Ş. Eynez ocağı kontrol mühendislerini,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:son iki yıl içinde ocakta denetim yapan İş Müfettişlerini,

İşveren olarak:Yönetim Kurulu başkanını,

İşveren Vekilleri:Genel Müdür, İşletme Müdürü, İşletme Müdür yardımcısını,

Şirket çalışanlarından:Ocak Daimi Nezaretçisi, Teknik Nezaretçi, İş Güvenliğinden Sorumlu Vardiya Amirleri, İş Güvenliği Uzmanları, Ocak Havalandırma Mühendisi, Sensor kayıtlarından sorumlu olan teknik personeli asli kusurlu bulmuştur.

Kazanın oluşmasında denetim eksikliği, üretim zorlaması, yeterli İş Güvenliği önlemlerinin alınmaması gibi birçok kusurun tespit edildiği Bilirkişi Raporunda en ilgi çeken bölüm: TKİ yönetim kurulu başkanı ve İşletmeler Dairesi başkanının suçlandığı bölümdür.

Sayıştay denetçilerinin ikazlarına rağmen, Yönetim kurulu başkanı ve İşletmeler Dairesi başkanının “4857 sayılı İş kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde TKİ kurumunun asli işi olan Kömür üretim işini hileli bir şekilde yapılan bir sözleşme ile alt işverene devir etmesi” nedeniyle suçlanmasıdır.

Hazırlanan raporda belirtilen hususlar, Türkiye Kamu-Sen’in de olayın hemen ardından yaptığı açıklamalarla ve iş güvenliği konusunda yaptığı ikazlarla aynı doğrultudadır. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 301 işçimizin hayatına mal olan bu felaketin sorumlularının tespit edilerek gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtti. İşçi güvenliğinin hiçe sayıldığı, işveren siyaset yumağında hayatı hiçe sayılarak çalıştırılan işçilerimizin göz göre göre ölüme teslim edildiği bu olayla ilgili hazırlanan bilirkişi heyeti raporunun dikkatle incelenmesi gerektiğini söyleyen Koncuk açıklamasına şöyle devam etti:

“Yıllarca uyarmamıza, iş güvenliği yasasının yaptırımlarla güçlendirilmesi gerektiğini her platformda söylememize rağmen, yetkililer gerekli çalışmayı başlatmayarak yasal düzenlemeyi yapmadılar. Bunun neticesinde en büyük acıyı Soma’da yaşadık. Bu raporda, sorumluluğun yalnızca taşeron işverende değil, kamu işletmesinde de olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum kamunun bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almasını, denetim mekanizmasını doğru çalıştırmasını ve işyeri denetimlerinde ahbap çavuş ilişkilerinden vazgeçilmesini zorunlu kılmaktadır. Ekmek parası için gözlerini karartarak girdikleri çukurlarda son nefeslerini verenlerin, bir ihmalin kurbanı oldukları hazırlanan bu raporla da tescillenmiştir. Bunun sorumlularının birer birer ortaya çıkarılması ve gerekli cezayı alması gerekmektedir. “Yapanın yanına kar kalır” anlayışı devam ettiği sürece, kelle koltukta çalışan işçilerimizin yaşadığı dram da sürecek, ocaklara ateş düşmeye devam edecektir.

Ümit ediyoruz ki, Soma’da yaşananlar son olsun, işçi güvenliği için her türlü tedbir alınarak sorumluluklarını yerine getirmeyen işyerleri kapatılsın. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, bu faciaya neden olan kişi ve kurumlar sorumluluktan kaçamamalıdırlar.”