GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK BAŞBAKAN DAVUTOĞLU`NUN TOPLANTISINA KATILDI

 

      

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan ve Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un da katıldığı toplantı sona erdi.

Toplantıda çalışma hayatına yönelik sıkıntılarla ilgili görüşlerini dile getiren Genel Başkan İsmail Koncuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun doğru bir kanun olduğunu ancak, uygulamada sorunlar yaşandığını özellikle kanunun uygulamasının memurlar için 2016 yılının Temmuz ayına bırakılmasının büyük bir yanlış olduğunu belirtti. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının maaşlarının kurumları tarafından verilmesinin sakıncalarına da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk, bu uzmanlar için bir fon oluşturularak iş yerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetleyecek olan söz konusu uzmanlarla iş verenler arasındaki patron çalışan ilişkisinin kesilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Genel Başkan İsmail Koncuk, 4688 sayılı sendikalar kanunun yetersiz bir kanun olduğunu belirterek, bu kanunun tüm yönleriyle hem kamu görevlileri hakem kurulu hem itirazlar ve imza yetkisi noktasında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, KPDK kararlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in söz vermesine rağmen bir takım saiklerle, muhtemelen Maliye Bakanlığı etkisiyle hayata geçirilemediğini belirterek,

 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,

2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi,

Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,

Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözülmesi,

KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması, gibi konuların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, bilhassa Hakim ve Savcılara sicil affı gelirken diğer memurlara sicil affının çıkarılmamasının anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledi.

Başbakan’la yapılan toplantıda emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması konusunu da gündeme taşıyan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,  “Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal’ın “Bu doğru bir taleptir” demesine rağmen, Plan ve Bütçe komisyonuna katılan Maliye Bakanlığı yetkililerinin emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılmasına  onay vermediklerini ifade etti. Koncuk, “ 65 yaşına kadar çalışma ile ilgili kanunu Hükümet çıkarmıştır, o halde Hükümetin kamu çalışanlarının tüm  çalışma süresini de emekli ikramiyesinde dikkate alması gerekmektedir” dedi.

Kamuda çok ciddi bir ayrımcılık olduğunun altını çizen Genel Başkan İsmail Koncuk, kamu çalışanlarının bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğunu söyledi. Çalışma barışının bozulmak üzere olduğunu belirten Genel Başkanımız,  görevde yükselme konusunda bilhassa   Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan haksızlıklara yönelik Başbakan’ın dikkatini çekti. Okul müdürü ve yöneticilerini tanımayan, yan yana gelseler ismini söylemeyecek şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin verdiği uydurma puanlarla sekiz bin okul yöneticisinin haklarının  gasp edildiğini belirten Koncuk, bu şekilde devam ederse sayının 73 bine çıkacağını söyleyerek en kısa zamanda bu haksızlığın düzeltilmesini istedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, Başbakan Davutoğlu’na, “Öğretmenler neden hak aramak için sokağa çıksın, bunu sizin ve Hükümetinizin görüp değerlendirmesi” gerekir diye sordu. Başbakan Davutoğlu ise, Genel Başkanımızdan bu konuda hazırlanacak bir raporu en kısa sürede kendisine iletmesini istedi.

Görevde yükselme konusunda liyakat, kabiliyet ve donanımı öne çıkaran, insanları torpil aramaya yönlendirmeyen bir sistemin mutlaka kurulması gerektiğini ifade eden Koncuk, Başbakan Davutoğlu’na, “ alın teri döken, unvanı hak eden insanların hak gasplarını bu ülkede kim koruyacak?”dedi.

Enflasyon farkı konusu da Genel Başkan İsmail Koncuk’un gündeme taşıdığı bir diğer başlıktı Genel Başkan İsmail Koncuk enflasyon fakı meselesinin Hükümetin birinci öncelikli konusu olmasını gerektiğinin altını çizerek, çıkışta da  Başbakan’a bu konuyu yeniden hatırlattı. Başbakan Davutoğlu ise, “Bu konuyu yeniden değerlendireceğim” dedi.