MEB YURT DIŞI PERS. GÖREVLENDİRME YÖNET. YARGIYA TAŞIDIK

               

Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında  Yönetmelik 05/07/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Türk Eğitim-Sen olarak  söz konusu Yönetmeliğin;

1) “Genel Şartlar” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının,

2)Yönetmelikte yazılı ve sözlü sınav öngörülmemesi sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay’a dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi için tıklayınız