GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERMEYE DEVAM EDİYOR

 


Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Torba yasada Türkiye Kamu-Sen etkisini ve farkını göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Kamu Personeli Danışma Kurulunda kabul edilen konuların hayata geçirilmesi için torba yasaya yeni maddeler eklenmesine yönelik olarak başlattığımız girişimler kısmen sonuç verdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin CHP ve MHP Grup Başkanvekilleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından hazırladığımız kanun önergelerini iktidar partisi de dahil olmak üzere bütün partilere sunmuştuk.

Bu önergelerde, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affı, 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi, Üniversite mezunu kamu işçilerinin memuriyet kadrosuna geçirilmesi, KİT’lerde çalışan personelin genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlara atamasının yapılabilmesi, öğretim görevlilerinin ve araştırma  görevlilerinin ücretlerinin yükseltilmesi, adalet çalışanlarına fazla mesai verilmesi, aday memurların görevlerine son verilmesiyle ilgili düzenlemeler, araştırmacı kadrosuna atanan personelin sorunlarının çözümü, Sümer holding personelinden işsizlik sigortası primi kesilmesine son verilmesi, nöbetçi memurluk uygulamasının kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesi, ek gösterge uygulamalarındaki adaletsizliklerin giderilmesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak kurumlarda kreş açma zorunluluğu getirilmesi veya kreş ödeneği verilmesi konuları yer almaktaydı.

Komisyona sunduğumuz önergelerden bazıları toplantılar sonucunda kabul edilerek tasarıya eklendi.

Tasarıya eklenen konular kısaca şu şekildedir;

 

ADAY MEMURLAR

Aday memurlar herhangi bir disiplin cezası alınca, memurluktan atılıyordu. 657'de yer alan bu düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Komisyonda, 657'deki bu madde için yeni önerge verildi. Yeni düzenlemeye göre, uyarma ve kınama cezası verilince aday memur, memurluktan atılmayacak.

ARAŞTIRMACILAR

4046 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince, özelleştirilen kurumlardaki üst yöneticiler Araştırmacı olarak atanmaktadır. Bunların kariyerlerine uygun olarak, mühendis veya mimar gibi unvanlara atanabilmesi için yeni önerge verildi ve bu önerge kabul edildi.

Ayrıca yine 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici madde uyarınca, bu düzenleme şuan çalışmakta olan araştırmacılar için de uygulanacaktır. Bunlardan 30 gün içinde başvuranlar, bu haktan yararlanacaktır.

 

İŞ YOĞUNLUĞU FAZLA MAHKEMELER

İş yoğunluğu fazla olan mahkemelerdeki memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti verilecektir. Her bir personel için verilebilecek yıllık mesai ücreti yılda 300 saati aşamayacaktır. Bütçe Kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 3 katı ödeme yapılacaktır.

 

SÜMER HOLDİNG PERSONELİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEME

Sümer Holding'te çalışan sözleşmeli personelin aylık ödemelerinden işsizlik sigortası primi kesiliyordu. Yapılan düzenleme ile bu konuda düzenlemeye gidilmiştir.

 

NÖBETÇİ MEMURLUK

1966 yılında yürürlüğe konulan ve Nöbetçi memurluğu düzenleyen 711 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.

 

TBMM'YE SUNDUĞUMUZ KANUN ÖNERGELERİ

 

 

4-B'Lİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

 

4-C'Lİ PERSONELE KADRO VERİLMESİ

 

 2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE VERİLMESİ

 

 

ADALET ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ VERİLMESİ

 

 

 ADAY MEMURLARIN İŞTEN ÇIKARILMASININ ZORLAŞTIRILMASI

 

 

 AFAD ÇALIŞANLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARININ ARTIRILMASI

 

 

AKADEMİSYENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI

 


AKADEMİSYENLERİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI

 

 

 DİSİPLİN CEZALARININ AFFI

 

 

 EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI

 

 

 EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 30 YIL SINIRININ KALDIRILMASI

 

 

 İZİN SÜRELERİNİN ARTTIRILMASI

 

 

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 5 YIL NAKİL YASAĞINA İSTİSNA GETİRİLMESİ

 

 

 

 KİT PERSONELİNİN MEMUR KADROLARINA ATANABİLMELERİ

 

 

 KREŞ ÖDENEĞİ VERİLMESİ

 

 

NÖBETÇİ MEMURLUĞUNUN KALDIRILMASI

 

 

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELERİN TAMAMININ KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINA SAYILMASI

 

 

 ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU GENEL MÜDÜR

 

 

 RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALAN PERSONELİN İZİNLERİNİN ARTTIRILMASI

 


REFAKAT İZNİNİN SAĞLIK İZNİ SAYILMASI

 

 

 TAPU ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

 

  

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA EK GÖSTERGE VE EK GÖSTERGELERİN ARTIRILMASI

 

 

YILLIK İZİNLERİN İŞ GÜNÜ ESASINA GÖRE BELİRLENMESİ

 

 

ÜNİVERSİTE MEZUNU KAMU İŞÇİLERİNE MEMURİYET KADROSU VERİLMESİ