HANGİ MEMURLAR

                   

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun'da görüşülen ve memurun iş güvencesini yok edecek hükümler içeren yasa tasarısında geri adım atıldı. Konfederasyonumuzun yoğun girişimleri neticesinde, yargı kararlarının uygulanması zorunluluğunu 30 günden 2 yıla çıkaran ve söz konusu yargı kararını yerine getirmeyen, idareciye cezai soruşturma açılamayacağına hükmeden maddenin kapsamı daraltıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları esnasında verilen bir önerge ile, daha önce bütün memurları kapsaması öngörülen madde; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda  Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevliler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan naklen veya vekaleten yapılan atamalar için geçerli olacak şekilde sınırlandırıldı. Buna göre, kanun kapsamında kalarak, hakları kısıtlanacak olan unvanlar şunlardır:

Valiler;

 Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;

         Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;

 Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;

         Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı,

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

Devlet Personel Başkanı,

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil),

Bakanlık Müşavirleri,

Birinci Hukuk Müşaviri,

Bakanlık Daire Başkanları,

İl İdare Şube Başkanları,

Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,

Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, İl Emniyet Müdürü,

Daire Başkanları ile sivil memurlar hariç olmak üzere;

Polis,

Jandarma,

Gümrük Muhafaza ve

Sahil Güvenlik teşkilatı kadrolarında görev yapan personel.