GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA TASARIDA GERİ ADIM ATILDI

        

Türkiye Kamu-Sen bir kez daha  memurların gerçek temsilcisi olduğunu gösterdi.  Kamu çalışanlarının iş güvencesine yönelik tehditlerin yer aldığı, yargı kararlarının uygulanması için 30 günlük süreyi 2 yıla çıkartarak, yargının işlevsiz hale getirilmesine neden olan kanun tasarısında, Konfederasyonumuzun girişimleri sayesinde geri adım atıldı.

Türkiye Kamu-Sen’in ısrarlı bir şekilde, elindeki tüm imkanları kullanarak verdiği mücadelenin sonuca ulaşmasını kamu çalışanlarının iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Bu noktada, memurların haklarını gerçek anlamda koruyan yegane  konfederasyonun, Türkiye Kamu-Sen  olduğu bir kez daha görülmüştür.

Konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,  aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

 “Girişimlerimiz kısmen de olsa sonuç verdi. İş güvencesini ortadan kaldıran ve yargıyı işlevsiz bırakan kanun tasarısında Hükümet geri adım attı ve tasarıyı daralttı.

Buna göre, il müdürleri, daire başkanı ve üstündeki unvanlardakiler ve kolluk kuvvetlerinde görev yapanlar kanun kapsamına alındı. Diğer tüm memurlar bakımından, yargı kararları bugünkü şekliyle uygulanmaya devam edilecek. Kanun tasarısı bu şeklide dahi kabul edilemez, bir hukuk devletinde, daire başkanı ve üzerindeki unvanlarda da olsa, kolluk kuvvetlerinde görev yapıyor da olsa, farklı hukuki normlar uygulanamaz. Tasarı bu şekliyle Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir.

Bilindiği üzere tasarı gündeme geldiğinde, Sayın Başbakan'a tepkimizi iletmiş ve tasarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştim. Sonrasında hem ülke genelinde hem de TBMM Dikmen Kapısı önünde eylemler yaparak memurlarımızın tepkilerini yansıtmış. Hükümetin ısrarı halinde iş bırakma eylemine kadar gidileceğini ilan etmiştik. Hem iktidar milletvekilleri ve bakanlarla hem de muhalefet partilerimizle gerekli görüşmeler yapılarak destekleri istenmiştir. Tasarının, büyük oranda değiştirilmesi, gösterilen tepkiler ve ısrarlı takibimiz sonucundadır. Genel Mevzuat Sekterimiz Mehmet Özer, Genel Toplu Sözleşme Sekreterimiz Necati Alsancak, neredeyse TBMM Bütçe Plan Komisyonu Çalışmalarından hiç ayrılmamıştır. Kendilerine de teşekkür ediyorum.”