KONCUK: TARİH BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR

    

“TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI”  adı altında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarısı bu milletin yüreğini bir kez daha kanatmıştır.

Çözüm süreci diyerek millete dayatılan ve içinde türlü ihanetleri barındıran bu dönem Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü tehdit ederken, “Toplumsal barış, demokrasi, özgürlük, normalleşme” gibi süslü cümlelerle hazırlanan 6 maddelik son paketi Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk sert şekilde eleştirdi.

 

KONCUK: VATANA İHANET EDENLERİ DE, VATANSEVERLERİ DE TARİH YAZACAKTIR

Şahsına ait Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Tarih bu yapılanları unutmayacaktır” dedi.

Koncuk Facebook hesabında yayınladığı yazıda, “6 maddelik yasa tasarısı ile bölücülük, bölücülüğe çanak tutmak, bölücü faaliyet ve eylemler karşısında kamu görevini yerine getirmemek, kısaca PKK Terör Örgütü ile dirsek temasında olmak, görüşmeler yapmak tamamen suç olmaktan çıkıyor.

Bu tasarı ile bu suçları işlemiş olanlara gelecekte de dava açmanın da önü kapatılıyor. Tasarı ile Hükümet istediği düzenlemeyi yapmakla yetkili kılınıyor. Bu tasarıya evet oyu verenleri tarih şerefle yad edecektir!

Günü kurtarmak için, ülke geleceğini pazarlayanları da tarih unutmayacaktır! Vatana ihanet edenleri de, vatanseverleri de tarih elbette yazacaktır. Onların evlatları da, babalarının, annelerinin yaptıkları ile anılacaktır. Allah hepimizi bu millete, bu Aziz vatana ihanetten korusun. Gerisi lafı güzaftır.” diyerek hazırlanan yasa tasarısına tepkisini dile getirdi.

İşte Hükümetin hazırladığı ve TBMM Başkanlığına sunduğu sözde çözümü getirecek olan yasa tasarısı

  

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİNDE VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı , terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Uygulama, izleme ve koordinasyon

MADDE 2-  (1) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür

Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları , güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.

Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşları görevlendirir.

Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.

Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.

Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.

Yetki ve sekretarya

MADDE 3-  (1) Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.

 (2) Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Kararlar ve yerine getirilmesi

MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.

(2)Bu Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-(1) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.