10 OCAK DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

 

Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri özgür basındır. Haber alma hakkı, demokrasi ile beraber varlığı daha da anlam kazanmış, ehemmiyeti yüksek evrensel bir haktır. Basın yayın organlarının dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmesi; demokratik ülkelerde basının gücünü ve önemini vurgulamaktadır. Tıpkı yasama, yürütme ve yargı organları gibi kuvvetler ayrılığı ilkesini taşıması gerekmektedir. Bu aynı zamanda basının ciddi bir sorumluluk dâhilinde olduğu anlamına gelmektedir.

Basının hür olması, salt ve sansürlenmemiş haber yapma ilkesi altında çalışabilmesi demokrasinin basına sunmuş olduğu önemli ve kilit noktası olan bir haktır. Çağdaş ve demokratik bir ortamda basının her zaman özgür çalışabilmesi kamuoyu denetimi adı verilen demokratik denetleme mekanizmasının çalışmasını, denetleme çarkının dönmesini sağlamaktadır. Toplum basın-yayın ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yönetime katılır ve yönetimi paylaşır.

Ancak son zamanlarda ülkemizde basın yayın organlarının özgürce haber yaptığından bahsetmek mümkün değildir. Türkiye’nin en çok basın çalışanı tutuklusu olan ülkeler arasında yer alması bunun açıkça bir kanıtıdır. Ülkeyi yönetenler tarafından, sürekli demokrasi standartlarımızın yükseltildiği dile getirilmesine rağmen basının yeteri kadar özgür olamadığı aşikârdır. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı bu ortamda demokrasiden ziyade totaliter rejim anlayışının izleri görülmektedir. 

Ağır bir baskı ve ayrışmanın yaşandığı basın sektöründe iktidar yanlısı ve iktidar yanlısı olmayan basın kuruluşları gibi bir tasnife gidilmekte, bizzat iktidar tarafından; toplantı, seyahat, açılış ve basın açıklaması gibi etkinliklerde akreditasyon uygulamasıyla basına karşı bir ambargo uygulanmaktadır. Bir tarafta basına karşı girişilen bu baskı politikaları sürerken diğer tarafta basın çalışanları olumsuz şartlar altında görevlerini sürdürmeye çalışmakta dünyanın her yerinde kaçırılan, vurulan, öldürülen gazeteciler haberlere konu olmaktadır.

Bütün bu olumsuz şartlar yaşanırken kutladığımız Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın üzerindeki tekelleşme ve baskıların son bulmasını diliyor, sivil toplum kuruluşları eliyle toplumun haklı istek ve taleplerinin karşılık bulmasını diliyor, her türlü tehlikeyi göze alıp, toplumun haber alma hakkını yerine getiren basın emekçilerinin gününü kutluyorum.

 

      İsmail KONCUK

      GENEL BAŞKAN