KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un 21.01.2014 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Şubat atamaları döneminde 17 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirmiş, o dönemde açıktan atama yapmayacağını hem resen hem de kişisel başvurularda bildirmiştir.  Ancak;  o dönemde Bakanlıkça kimseye tanınmamış olan bu hakkın Fuat AYAN isimli bir kişiye verildiği ve bu kişinin Balıkesir iline atandığı konusunda şikayetler genel merkezimize bildirilmiştir. Şikayetler üzerine Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına 27.02.2012 tarih ve GMT.430.00/487 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuş  ve yapılan atamanın iptali istenilmiştir. Talebimize cevap verilmemesi üzerine konu yargıya intikal ettirilmiştir.

        Açılan dava Bakanlığın 2012 Şubat atamalarında kimseye  açıktan atama hakkı tanımamasına rağmen Fuat AYAN isimli kişiyi bu kapsamda atamasına ilişkindir. KPSS dışı bir atama yapıldığına dair  açılmış bir dava değildir. Söz konusu kişi 1994-1997 yılları arasında Bingöl ilinde öğretmen olarak çalışmış olup, bu durumda olanların atanmaları için zaten KPSS şartı bulunmamaktadır. Açtığımız dava Ankara 3. İdare Mahkemesinde 2012/1069E sayılı dosyası ile karar bağlanmış ve  06.11.2013 tarih ve 2013/1816K sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Ancak, mahkeme kararında gerekçe olarak ataması yapılan kişinin, KPSS puanı olmadan atandığından söz edilmektedir. Bizim dava dilekçemizde böyle bir talep bulunmamaktadır. Açılan dava kişiye özel olarak yapılan bir atamanın  iptali için açılmasına rağmen yerel mahkeme tarafından yanlış gerekçelendirilmiştir. Verilen mahkeme kararında gerekçe olarak gösterilen bu husus  yerinde olmayıp, Danıştay tarafından bozulması büyük bir olasılıktır. Bu konu yargı kararının içeriği yönünden Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay’a nezdinde temyize konu edilecektir.

Bir takım  internet sitelerinde Bakanlığın bu işlemi her ne kadar iptali gereken bir işlem olsa da yargı kararının gerekçesi açısından yanlış olan bu karara ilişkin yapılmış olan haberler  hiçbir suretle sendikamız tarafından aktarılmış bilgileri içermemektedir. İlgili kişi KPSS’siz atanmamıştır. MEB’in bu konudaki hatası, KPSS’siz atama yapmak değil, açıktan atama yaparken, diğer insanlara vermediği açıktan atanma hakkını, kişiye özel bir uygulama yaparak ilgili kişiye vermiş olmasıdır. Bu nedenle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engellemek amacıyla, Türk Eğitim Sen olarak, sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği bu açıklama yapılması gerekmiştir. 

 

Atama Kararnamesi için tıklayınız

Atama iptali ile ilgili MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Dava Dilekçemiz için tıklayınız

Ankara 3.İdare Mahkemesinin kararı için tıklayınız