KAMU-SEN ZİRAAT KART” HAYATA GEÇTİ


Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Konfederasyonumuz ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Kamu-Sen Ziraat Kart” projesi yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Kamu-Sen ve T.C.Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında, Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın, üye, eş ve sendika çalışanlarına talep etmeleri halinde;

* Türkiye Kamu-Sen logolu, “yıllık kart ücreti” olmayan 5.000 TL. limitli kredi kartı,

* Kredi kartı ile faizsiz, komisyonsuz tek seferde 1.000 TL. tutarında 5 taksitli nakit avans,

* Bireysel Kredi, Sigorta ve Bankacılık hizmetlerinde sendika üyelerimize özel indirimler,

* En uygun koşul, fiyatlar ile “Bireysel Emeklilik” gibi birçok avantaj sağlanacaktır.

Projeden yararlanmak isteyen üyelerimizden Ankara’da bulunanlara, Sendikalarımız tarafından verilecek destek ile T.C. Ziraat Bankası Bulvar/Ankara Şubesi aracılığı ile üyelerimize ulaşılıp, talepleri halinde kartların basım ve teslimi temin edilecektir.

Diğer illerimizde ise, üyelerimizin herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesi’ne başvurmaları yeterli olacaktır.

Türkiye Kamu-Sen ve T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan “Kamu-Sen Ziraat Kart” ın avantajları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

“Kamu-Sen Ziraat Kart” ın avantajları için tıklayınız

Sayın Üyemiz,

2013 Eylül ayında T.C. Ziraat Bankası A.Ş ile Konfederasyonumuz arasında,  

Siz sayın üyelerimizin bütçelerine ciddi ekonomik destek olacağı ve sermayesinin % 100’ü Türkiye Cumhuriyeti hazinesine ait milli bankamızın marka değeri altındahizmet alınmasının daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle imzalanan protokol çerçevesinde,

“ Kamu-Sen Ziraatkart ”Projesi yürürlüğe girmiş ve sitemizde sizlerin bilgilerine sunulmuştur...

Kredi kartı ile yapılacak mevcut harcamaların 1.000 TL‘lik kısmının “Kamu-Sen ZiraatKart”aracılığı ile yapılması, diğer bir anlatımla;

  • Günlük yaşamın bir gerçeği haline dönüşmüş olan kredi kartları ile, üyelerimizin temel ihtiyaçları çerçevesinde yapmakta oldukları harcamalar dikkate alınarak, ilave borçlanma yapılmaksızın, mevcut zorunlu harcamaların doğru yönetilmesiesasına dayalı,

  • Bankacılık sektöründe görülmemiş imkanları sunma fırsatı veren projeye ilişkin olarak, 

tereddütlerin giderilmesi ve mevcut sürecin ne aşamada olduğuna ilişkin, aşağıda belirtilen bilgilerin üyelerimize iletilmesinin yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.

 “ Kamu-Sen Ziraatkart ” Projesi  11.10.2013 tarih ve 533 sayılı duyuru ile T.C. Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri Grup Başkanlığı aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası Şubelerine duyurulmuştur.

Projeden Yararlanmak isteyen üyelerimizden;

Ankara’dabulunanlara, Sendikalarımız tarafından verilecek destek ile T.C. Ziraat Bankası Bulvar/Ankara Şubesi  aracılığıile  üyelerimize ulaşılıp, talepleri halinde kartlarının basım ve teslimi temin edilecektir.

Diğer illerimizdeise, üyelerimizin, herhangi bir  T.C. Ziraat Bankası Şubesi’nebaşvurmaları yeterli olacaktır.

Ankara’daki üyelerimize ait kartlardan bir kısmına ait şifreler (Bu şifrelerinaz sayıda üyeye gönderilmiş olmasının yanı sıra, kart başvurusu yapılmadığı sürece hiçbir anlamda ifade etmemektedir) adreslerine  gönderilmiş olup,  söz konusu kartlar ile basımı yapılacak diğer kartların, T.C. Ziraat Bankası Bulvar/Ankara Şubesi’ne tarafımızdan verilecek destek çerçevesinde, Sendikalarımıza ait Şubeler ve temsilciliklerimiz aracılığı ile sizlerle temasa geçilmesi ve talebiniz halinde Bulvar/Ankara Şubesi’nce en kısa sürede tarafınıza ulaştırılması temin edilecektir.

Projenin esasları aşağıda yer almakta olup, detaylı bilgiye  mail ekindeyer alan bilgi formundan ulaşılabilir.

Bilginize sunulur ...

TÜRKİYE KAMU-SEN

 “ KAMU-SEN ZİRAATKART ”

PROJE ESASLARI

Bankamız ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu arasında imzalanan Protokol kapsamında Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sendikaların;

Üye, eş ve sendika çalışanlarına, talep etmeleri halinde aşağıda ki avantajlara sahip Kredi kartı tahsisi yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştır.     

 

                                

SADECE VE SADECE

BAŞVURUDA BULUNMANIZ

VE

MEVCUT HARCAMALARIN AYLIK 1.000 TL TUTARININ

“KAMU-SEN ZİRAATKART”

ile yapılması halinde, aşağıda belirtilen ayrıcalıklara sahip olacaksınız,

  • Türkiye-Kamu-Sen üyelerine özel Ziraat Sigortası ile toplam 77.500 TL(yetmişyedibinbeşyüzTürk Lirası) tutarında sigorta desteği,

         (detayları ilişikteki bilgi formundadır)

  • Türkiye Kamu-Sen Logolu, yıllık kart ücreti olmayan5.000 TL limitli kredi kartı,

  • Kredi kartı ile faizsiz, komisyonsuz tek seferde 1.000 TL tutarında 5 taksitli nakit avans,

  • Bireysel Kredi, Sigorta ve Bankacılık Hizmetlerinde sendika üyelerine Özel İndirim,

  • En uygun koşul, fiyatlar ile Bireysel Emeklilik,

 

“Kamu-Sen Kredikartı”na sahip olmak isteyen üyeler, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden Şubemize ulaşmaları yeterli olacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

İLETİŞİM İÇİN

T.C. Ziraat Bankası Bulvar/Ankara Şubesi

Şube Santral: 435 64 72

Şube e-posta:bulvar1235@ziraatbank.com.tr

 

 

    YETKİLİ              DAHİLİ TEL                  E-POSTA              .

 

Bekir TARLABAŞI              169               btarlabasi@ziraatbank.com.tr

Soner KAYA                     170               sonkaya@ziraatbank.com.tr

Mehmet Emin BÜLBÜL      172               mehbulbul@ziraatbank.com.tr     

Seher Demet MIHÇI         171               sdmihci@ziraatbank.com.tr